Bariery w rozwoju myślenia krytycznego

Bariery w rozwoju myślenia krytycznego

Aby rozwijać w sobie myślenie krytyczne trzeba woli, determinacji i “otwartej głowy”. Nie jest do dane każdemu – utrudnień i przeszkód w rozwoju myślenia krytycznego jest bardzo dużo.

Ważne, aby spojrzeć obiektywnym okiem na siebie i przyznać, czy któraś z tych cech/sytuacji stanowi przeszkodę we mnie samym. Tymi przeszkodami są:

 • brak odpowiednik informacji;
 • słabe umiejętności czytania;
 • słabe umiejętności słuchania;
 • stronniczość;
 • uprzedzenia;
 • przesądność;
 • egocentryzm;
 • presja środowiska rówieśniczego;
 • bezmyślny konformizm;
 • bezmyślny nonkonformizm;
 • prowincjonalizm;
 • ograniczenie umysłowe.

Proszę szczerym, obiektywnym i krytycznym okiem przyjrzeć się sobie: czy posiadacie Państwo którąś z tych cech/postaw, które stanowią Waszą barierę? Zobaczcie, jakie jeszcze przeszkody w rozwijaniu myślenia krytycznego mogą pojawić się w Waszym życiu:

 • zamknięty umysł;
 • nieufność w rozumowaniu;
 • stereotypy;
 • myślenie relatywistyczne;
 • poszukiwanie kozła ofiarnego;
 • racjonalizacja;
 • myślenie życzeniowe;
 • myślenie krótkoterminowe;
 • selektywna uwaga;
 • pamięć selektywna;
 • przytłaczające emocje;
 • oszukiwanie samego siebie;
 • zachowanie twarzy;
 • obawa przed zmianą.

Skoro już Państwo wiecie, co Wam przeszkadza w rozwoju myślenia krytycznego – koniecznie coś z tym zróbcie! Osoby, które nie myślą krytycznie łatwo ulegają manipulacjom prowadzonym przez polityków, reklamy, przełożonych itp. Jeśli nie akceptujecie Państwo takiej sytuacji – pokonajcie swoje bariery! Najpierw trzeba zacząć od siebie, a potem od innych!