Zarządzanie

Ach, te emocje! Wycieczka w głąb siebie.

Środowisko szkolne, w którym codziennie mamy do czynienia z niezliczoną ilością interakcji społecznych, jest miejscem występowania całej palety emocji i stanów emocjonalnych. W obecnej sytuacji kryzysowej, zagrożenia i niepewności, zachwiania poczucia bezpieczeństwa, w dużej mierze o wiele częściej mamy do czynienia z tymi o zabarwieniu nieprzyjemnym czy negatywnym. Bywają trudne dla nas, dla naszych uczniów,.

Kwestionowanie oczywistości i własnych założeń jako lidera szkoły. Rzecz o wdrażaniu myślenia krytycznego w szkole.

W każdym obszarze działalności szkoły dobrze jest, kiedy nowatorski, rzetelny, wzbudzający zaufanie lider swoją postawą i działaniami potwierdza, iż myślenie krytyczne, kompetencja tak potrzebna w dzisiejszej szkole, nie jest mu obca. Jako jedna z najważniejszych kompetencji kluczowych na rynku pracy wskazywana jest od wielu lat podczas spotkań Światowego Forum Ekonomicznego (https://www.weforum.org). Dobrze zatem, iż coraz.