Rozumienie i rozwiązywanie problemów

Celem kursu jest nauczenie się wykorzystywania tego narzędzia TOC w pracy nauczyciela. Chmura pozwala zrozumieć istotę konfliktu. Na kursie w kolejnych krokach uczymy umiejętności identyfikacji potrzeb obu stron konfliktu i jego rozwiązywania na zasadzie „wygrana-wygrana”.

Czego się nauczysz

 • Definiowania konfliktu
 • Rozpoznawania emocji i potrzeb obu stron konfliktu
 • Odróżniania faktów od opinii w sytuacji konfliktowej
 • Zrozumienia - dlaczego tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów są mniej skuteczne
 • Tworzenia zrozumiałych związków przyczynowo-skutkowych z omawianych treści
 • Rozwiązywania konfliktów na zasadzie „wygrana-wygrana”
 • Stosowania “krytycznego" myślenia podczas rozwiązywania konfliktów

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:
 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
 • Nauczycieli wychowawców
 • Psychologów i pedagogów

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze
 • po każdym "przerobionym" kursie otrzymasz certyfikat

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien "ćwiczyć" na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych - przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Program Kursu


Kurs składa się z 12 „spotkań” – każde spotkanie wprowadza kolejny element procesu. Dla uzyskania najlepszych efektów - prosimy poruszać się wg podanej kolejności.
 • 1. Wstęp do kursu Chmura - analiza konfliktu
  Chmura służy do analizy konfliktu - źródła działań pozwalających nam na prezentowanie różnorodności poglądów i zdań, ale też źródła niechcianych na dłuższą metę konsekwencji, marnotrawstwa czasu i złych emocji.
 • 2. Pięć (5) powodów powstawania konfliktu
  W filmie przybliżamy definicję konfliktu i etapy jego "przebiegu". W 5 fazach: a) przed konfliktem, b) w fazie konfrontacji, c) kryzysu, d) wyniku kryzysu i e) w fazie po konflikcie - mamy możliwość przyjrzenia się jego przebiegowi w kontekście warunków, które wtedy zachodzą, opisanych znaną już metodą "gałęzi".
 • 3. Analiza konfliktu przy pomocy Chmury - cele edukacyjne kursu
  W celach edukacyjnych całego kursu planujemy zająć się definiowaniem pojęcia konfliktu, w szczególności - definiowaniem potrzeb, które - nie ujawnione - stoją za większością konfliktów. Ich prawidłowa analiza pozwala twórczo podejść do zadania rozwiązania konfliktu. Zajmiemy się też założeniami, nie zawsze wyraźnie "stawianymi" w argumentacji.
 • 4. Analiza konfliktu przy pomocy Chmury - wprowadzenie pojęć “żądanie” i “potrzeba”
  Prezentacja kontynuuje wykład z cz.1, podsumowując cel edukacyjny całego kursu. Następnie omawiany jest diagram chmury: omawiamy sposób jego tworzenia, kierunek (od prawej do lewej), od którego rozpoczynamy edycję diagramu oraz zastanawiamy się, dlaczego tak ważne są takie pojęcia jak "żądanie" i "potrzeba" zdiagnozowane u każdego z adwersarzy sporu.
 • 5. Analiza błędów w diagramie konfliktu - cz.1
  Prezentacja obejmuje 9 przykładów przesłanych do analizy prowadzącemu w ramach realizowania zajęć e-learningowych. Diagramy zostały nadesłane przez uczestników szkolenia w oparciu o teksty zamieszczone w Temacie nr 4 i samodzielnie wymyślone przez uczestników.
 • 6. Analiza błędów w diagramie konfliktu - cz.2
  Analiza błędów w podejściu do pojęcia konfliktu obejmuje refleksję nad pytaniami: dlaczego i jaka potrzeba stoi za konkretną postawą oraz co się osiągnie, kiedy podejmie się wyzwanie?
 • 7. Jaka jest różnica pomiędzy Potrzebą a Żądaniem - teoria - cz.1
  Temat obejmuje zagadnienie różnicy Potrzeb i Żądań. Streszczona “teoria” pozwala na przybliżenie techniki rozróżniania pojęć. W dokumencie posługujemy się znaną wszystkim piramidą potrzeb Abrahama Maslowa.
 • 8. Jaka jest różnica pomiędzy Potrzebą a Żądaniem - praktyczne ćwiczenia i przykłady
  Analiza błędów w podejściu do pojęcia konfliktu obejmuje refleksję nad pytaniami: dlaczego i jaka potrzeba stoi za konkretną postawą oraz co się osiągnie, kiedy podejmie się wyzwanie.
 • 9. Chmura - wspólny cel. Komentarz do zagadnienia potrzeb (cz.1)
  Tę prezentację poświęcamy zagadnieniu sprawdzania poprawności zapisanych potrzeb. Zamieszczamy też komentarz do określania potrzeb takimi pojęciami jak ”zabić”, “władza” czy zbyt szybkie i pochopne określanie potrzeb, zwłaszcza dzieci.
 • 10. Chmura - analiza wspólnego celu (cz. 2)
  Tę prezentację poświęcamy ostatniemu z etapów tworzenia chmury: określeniu “wspólnego celu” i charakterystyce typów rozwiązywania konfliktów znanych nam z literatury.
 • 11. Chmura - rozwiązywanie konfliktu. Metody intuicyjna i systematyczna (cz. 3)
  Tę prezentację poświęcamy ostatniemu z etapów tworzenia chmury: określeniu “wspólnego celu” i charakterystyce typów rozwiązywania konfliktów znanych nam z literatury.
 • 12. Videoblog tematyczny
  Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs "Cmury analitycznej" TOC - mogą się spodziewać następujących rezultatów i korzyści:
 • Rozwoju empatii u siebie i swoich uczniów
 • Umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb
 • Umiejętności stosowania metody zarówno w domu jak w szkole
 • Zwiększenia umiejętności wizualizacji prezentowania treści lekcji
 • Tworzenia jasnych związków przyczynowo-skutkowych z omawianej treści
 • Szybszego i skuteczniejszego rozumienia treści zajęć przez uczniów
 • Umiejętności częstszego stwarzania warunków do pracy zespołowej w klasie
 • Zwiększenia aktywności uczniów w dyskusji czy pracy zespołowej dzięki lepszemu rozumieniu treści
 • Zwiększenia umiejętności motywowania uczniów do samodzielnej pracy
 • Efektywniejszej i szybszej realizacji podstawy programowej
 • Wyraźnego rozwoju kompetencji “myślenia krytycznego” wśród swoich uczniów

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z "Chmurą" TOC na swoich lekcjach - uzyskają następujące kompetencje:
 • Rozwoju empatii wobec swojego najbliższego otoczenia
 • Większą umiejętność rozpoznawania swoich emocji
 • Umiejętności stosowania metody także poza szkołą
 • Zwiększenia umiejętności wizualizacji prezentowania różnych treści
 • Tworzenia jasnych związków przyczynowo-skutkowych w życiu szkolnym i prywatnym
 • Szybszego i skuteczniejszego rozumienia róznych treści
 • Umiejętności efektywniejszej pracy zespołowej
 • Sprawności w dyskusji i pracy zespołowej dzięki lepszemu rozumieniu treści
 • Zwiększenia umiejętności motywowania się uczniów do samodzielnej pracy
 • Wyraźnego rozwoju kompetencji “myślenia krytycznego”.

Relacje z innymi kursami

Po zakończeniu tego szkolenia zachęcamy do skorzystania z kolejnych kursów. W ofercie dla nauczycieli mamy min.: kursy specjalistyczne - ścieżka 3: 3a Mapy Rozwiązywania Problemów oraz “wcześniejsze” kursy podstawowe z narzędzi TOC” - ścieżka 1: 1a (MK); 1b (Gałąź) i 1d (Drzewko Ambitnego Celu). Nie tylko dla rodziców - ścieżka umiejętności pedagogicznych: 2a (Pytania sokratejskie), 2b (pedagogika E.Juula1).
lub

69 zł

30-dniowa gwarancja
Udostępnij