Umiejętność planowania – Drzewko Ambitnego Celu

Kurs ma za zadanie nauczenie skutecznego planowania poprzez wyznaczanie i realizację właściwych celów. Służy do tego jedno z narzędzi TOC - Drzewko Ambitnego Celu. Kurs został podzielony na dwa etapy: dla początkujących – do pracy z małymi dziećmi i realizacji prostych projektów oraz dla “praktyków” – osób pracujących zawodowo z młodzieżą i dorosłymi oraz do realizacji trudniejszych zadań projektowych. Niniejszy materiał realizuje etap "dla początkujących".

Czego się nauczysz

 • Będziesz wiedział, kiedy emocje skutecznie niwelują nawet najlepszy pomysł;
 • Wyznaczania celów;
 • Precyzyjnego i mierzalnego definiowania celów;
 • Przewidywania przeszkód;
 • Kreatywnego szukania działań niwelujących przeszkody;

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:
 • Nauczycieli wychowawców;
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • Doradców zawodowych;
 • Psychologów i pedagogów.

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym "przerobionym" kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien "ćwiczyć" na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych - przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Program kursu

Kurs składa się z 9 „Spotkań” – każde spotkanie wprowadza kolejne element procesu.
Dla uzyskania najlepszych efektów prosimy poruszać się wg podanej kolejności.
 • Temat 1. TOC - o narzędziach myślenia krytycznego.
  Kim jest Elli Goldratt - fizyk i humanista, twórca “Teorii ograniczeń”; jakie są najważniejsze narzędzia przejęte z biznesu do edukacji; jakie są 4 filary myślenia krytycznego wg EG.
 • Temat 2. Dlaczego plany tak często zawodzą?
  Co będzie przedmiotem kursu “praca z drzewkiem”: określanie celu, wyznaczanie przeszkód, wyznaczanie działań omijających przeszkody; odpowiemy dlaczego plany zawodzą? i jak na temat zarządzania zmianą pisze Ken Robinson.
 • Temat 3. Wyznaczenie celu – kryteria które musi spełniać dobry cel.
  Są 3 etap realizacji diagramu “drzewka”: wyznaczenie celu zmiany, określenie przeszkód oraz wyznaczenie działań. Ten temat jest o pierwszym etapie - wyznaczaniu celu. Drzewko jest dobrym narzędziem pracy grupowej - w której najważniejsze jest pytanie o zmianę: dlaczego (nie zgadzam się dzisiaj na coś; dlaczego chcę realizacji tego “słusznego” wg mnie celu (indywidualnie lub razem), a może: dlaczego chcę realizacji celu, który stał sie moim marzeniem.
 • Temat 4. Najczęściej popełniane błędy w wyznaczaniu “celu”.
  W filmie omawiam najczęstsze błędy w wyznaczaniu celu: zbyt ogólny; za mało ambitny; nieterminowy - niemierzalny (nie SMART); niezrozumiały dla “obserwatorów”.
 • Temat 5. Definiowanie “przeszkód”.
  Przeszkody definiujemy w formie braków; wybieramy te braki, na który mamy wpływ; duże przeszkody - dzielimy na mniejsze; wpisujemy aspekty nawet te, które dzisiaj - nie są problemem; czym więcej przeszkód - tym lepiej; pieniądze i koszty - często nie są najważniejszym zagadnieniem.
 • Temat 6. Najczęściej popełniane błędy w określaniu "przeszkód”.
  Film rozpoczyna przypomnienie zasad definiowania “przeszkód”, następnie: poszukujemy WIELE przeszkód; często są zbyt ogólnie zapisane; zapisujemy duży problem - zamiast wielu małych; uwzględniamy przeszkody niespójne z celem głównym; wśród pomijanych “nieważnych” przeszkód, najważniejsze są te dotykające nas samych. Pamiętajmy, że koszty źle określanych przeszkód są tym większe, im później zajmujemy się "naprawą" procesu.
 • Temat 7. Definiowanie działań i najczęściej popełniane błędy.
  Film charakteryzuje cechy “działań” eliminujących przeszkody: a) szukamy wielu rozwiązań do usunięcia przeszkody; b) poszukując rozwiązania działamy, nie “myślimy o działaniu”; c) rozwiązania każde z osobna powinny mieć swój termin i osobę odpowiedzialną za realizację; d) w przypadku finansów lub czasu - działamy metodą “małych kroków”; e) dajemy sobie margines na “in plus” w liczbie i sile rozwiązań; f) odnajdujemy przeszkody tkwiące w nas samych, aby działała motywacja długoterminowa.
 • Temat 8. Przykłady realizacji “drzewka ambitnego celu” w szkole.
  Film podaje przykłady, gdzie i na jakich lekcjach stosujemy “drzewko ambitnego celu”. Wszyscy znamy zasadę: 80% myślenia - 20% działania. Wizualizując cały proces - powinna powstać tabelka: przeszkody, działania, osoba odpowiedzialna, termin działania. Film pokazuje przykłady, np 1) planowanie strategiczne - RP: Jak wprowadzić zeszyt OK jako pomoc do oceniania kształtującego i wiele innych. Na końcu filmu - podsumowanie linków do naszych zasobów.
 • Temat 9. Videoblog czyli więcej materiałów o myśleniu krytycznym.
  Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Korzyści dla nauczyciela

 • Poprawisz umiejętność wyznaczania sobie celów edukacyjnych;
 • Nauczysz się dostrzegać i definiować właściwe “przeszkody”;
 • Nauczysz się posługiwać kolejnym narzędziem wspierającym umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Nauczysz się “przenosić” odpowiedzialność za organizację wydarzeń szkolnych na uczniów;
 • Poprawisz swoją umiejętność pracy zespołowej i odpowiedzialności za powierzone sobie zadania;
 • Poprawisz umiejętność koncentrowania się na “właściwych” problemach;
 • Rozwiniesz własne kompetencje myślenia krytycznego.

Korzyści dla twoich uczniów

 • Poprawisz umiejętność wyznaczania sobie celów edukacyjnych;
 • Nauczysz się dostrzegać i definiować właściwe “przeszkody”;
 • Nauczysz się posługiwać kolejnym narzędziem wspierającym umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Nauczysz się “przenosić” odpowiedzialność za organizację wydarzeń szkolnych na uczniów;
 • Poprawisz swoją umiejętność pracy zespołowej i odpowiedzialności za powierzone sobie zadania;
 • Poprawisz umiejętność koncentrowania się na “właściwych” problemach;
 • Rozwiniesz własne kompetencje myślenia krytycznego.

Relacje z innymi kursami

Po ukończeniu tego kursu zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych i kolejnych kursów ścieżki "narzędzi TOC": 1a, 1c itd oraz z kursów ścieżki kompetencji specjalistycznych: 3a.
lub

69,00 zł

30-dniowa gwarancja
Udostępnij