Myślenie Logiczne – uczenie myślenia

Celem kursu jest nauczenie się stosowania „Gałęzi TOC” - narzędzia do nauki logicznego wnioskowania. Celem poszczególnych tematów jest: nauka wyciągania wniosków z warunków "jeżeli...to..." oraz świadome budowanie związków przyczynowo-skutkowych. Na kursie uczymy też logicznego sprawdzania wniosków i towarzyszących im założeń zwłaszcza tych występujących w treściach lekcyjnych.

Czego się nauczysz:

 

 • Zrozumienia dla postawy "zatrzymaj się i pomyśl";
 • Zrozumienia dla 4 "filarów" myślenia krytycznego E. Goldratta;
 • Tworzenia "gałęzi" jako wizualnej formy związku przyczynowo-skutkowego;
 • Poznania warunków umożliwiających poprawne wnioskowanie;
 • Tworzenia graficznej formy "gałęzi logicznej" tak, by myślenie - stawało się widzialnym;
 • Budowania i sprawdzania logiczności relacji rysowanych w gałęzi;
 • Zastosowania "gałęzi pozytywnej i negatywnej" jako form sprawdzania myślenia krytycznego podczas analizy.

 

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:
 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 • Nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • Nauczycieli wychowawców
 • Psychologów, pedagogów;

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym "przerobionym" kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien "ćwiczyć" na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych - przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Program kursu

 • 1. TOC - o narzędziach myślenia krytycznego
  TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints [teoria ograniczeń], to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie. Tak rozumiane ograniczenie to zazwyczaj czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, w szczególności realizację wyznaczonego celu. Metoda i jej narzędzia pozwalają na identyfikację ograniczeń i późniejszą ich eliminację, co wpływa na poprawę całego działającego systemu (życia, pracy z klasą czy pojedynczym uczniem, zadania w biznesie).
 • 2. Związki Przyczynowo-Skutkowe
  W tej części kursu przekażemy podstawowe wiadomości na temat "Gałęzi Logicznej" - pierwszego narzędzia TOC i wprowadzimy pojęcie "związków przyczynowo-skutkowych". Dowiecie się Państwo, co to są związki przyczynowo-skutkowe, dlaczego są ważne w naszym życiu, czy można je zastosować w szkole oraz jak mogą pomóc uczniom?
 • 3. Konstrukcja tekstu - analiza “gałęzią logiczną”
  Tym, czym będziemy się zajmować przy okazji pracy z Gałęzią Logiczną, najczęściej jest refleksją nad “konstrukcją tekstu". W tym właśnie znaczeniu pytamy o czytanie "ze zrozumieniem”. Dlaczego zatem warto analizować i rozumieć (interpretować) teksty?
 • 4. Gałąź logiczna - konieczność i wystarczalność przyczyn
  Gałąź logiczna - konieczność i wystarczalność przyczyn - cz.1. Zapraszam na prezentację dotyczącą sposobu budowania Gałęzi Logicznej. Krok po kroku wyjaśniamy pierwszy etap procesu.
 • 5. Gałąź logiczna cz. 2 - budowanie relacji p-s za pomocą “boksów”
  Gałąź logiczna - budowanie relacji przyczynowo-skutkowych za pomocą “boksów - cz.2. Zapraszam na kolejną prezentację o sposobie budowania Gałęzi Logicznej. W filmie wyjaśnimy sposób budowania gałęzi z boksów na podstawie konkretnego tekstu.
 • 6. Gałąź logiczna cz. 3 - sprawdzanie logiczności wnioskowania “od tyłu”
  Zapraszam na kolejną prezentację dotyczącą sposobu budowania Gałęzi Logicznej. W filmie wyjaśnimy dodatkowe kwestie budowania gałęzi, w szczególności sprawdzanie poprawności (czytanie z “ponieważ”).
 • 7. Gałąź logiczna cz. 4 - porównanie dwóch analiz: negatywnej i pozytywnej
  Zapraszam na kolejną, już 4 prezentację dotyczącą tym razem “Gałęzi negatywnej”. Porównamy oba sposoby zapisu, odpowiemy na pytania - po co to robimy, omówimy najciekawsze przykłady.
 • 8. Videoblog czyli więcej materiałów o myśleniu krytycznym
  Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs, mogą się spodziewać następujących rezultatów i dydaktycznych korzyści
 • Wizualne prezentowanie treści lekcji;
 • Tworzenie (z omawianej treści) zrozumiałych dla uczniów związków przyczynowo-skutkowych;
 • Szybsze zapamiętywanie i skuteczniejsze rozumienie treści lekcji;
 • Naturalne tworzenie warunków do pracy zespołowej w klasie;
 • Większa aktywności uczniów w dyskusji i pracy zespołowej dzięki lepszej motywacji;
 • Zwiększona aktywna praca samodzielna uczniów;
 • Efektywniejsza i szybsza realizacja podstawy programowej;
 • Rozwój kompetencji "myślenia krytycznego" u swoich uczniów.

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałęzią logiczna TOC na swoich lekcjach uzyskają następujące korzyści (kompetencje)
 • Szybsze i efektywniejsze zrozumienie treści na lekcji;
 • Tworzenie własnych związków przyczynowo-skutkowych z treści lekcyjnych;
 • Własne interpretacje tekstów i treści lekcyjnych;
 • Zrozumienie obecności związków przyczynowo-skutowych w otaczających ich rzeczywistości;
 • Umiejętność przetwarzania informacji;
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii;
 • Umiejętność przewidywania konsekwencji;
 • Dłuższe zapamiętywanie i treści i umiejętność szybkiego ich odtwarzania;
 • Umiejętności analizy i syntezy;
 • Zwiększona motywacja;
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej w klasie.

Relacje z innymi kursami

Po ukończeniu tego kursu zachęcamy do skorzystania z kolejnych kursów. Ścieżka "narzędzi TOC" - 1b, 1c itd oraz ścieżka kompetencji ogólnych - 2a:
lub

69,00 zł

30-dniowa gwarancja
Udostępnij
-->