Rozwiązywanie problemów w matematyce

Celem kursu jest nauczenie się praktycznego stosowania metody „Map Rozwiązywania Problemów” dr Danilo Siriasa z USA. Na kursie nauczymy zastosowania “myślenia wizualnego” w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, na matematyce szczególnie, od klasy 4 sp do końca szkoły ponadpodstawowej.

Czego się nauczysz

 • Poznasz różnice zdań nauczycieli i uczniów w temacie - dlaczego matematyka “jest trudna”
 • Poznasz - jakie 3 procesy myślowe “zachodzą ” podczas uczenia się matematyki
 • Poznasz trzy Mapy dr Danilo Siriasa, które skutecznie wspomagają te procesy
 • Poznasz Pierwszą Mapę: ”Przykład – Wniosek” - do definiowania reguł (wnioskowanie od szczegółu do ogółu, synteza)
 • Poznasz Drugą Mapę: „Gałąź wielu reguł” - do umiejętnego wykorzystania znajomości wielu reguł w budowaniu rządzących nimi wspólnych zasad (analiza)
 • Poznasz Trzecią Mapę: „Łamacz Matematyczny” - do umiejętnego dzielenia dużych problemów na mniejsze
 • Zobaczysz wiele przykładów zastosowań wszystkich trzech Map na lekcjach matematyki

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla:
 • Nauczycieli matematyki SP, LO, Techników i szkół branżowych
 • Nauczycieli fizyki, chemii i biologii w nauce zastosowania obliczeń (zadania tekstowe)
 • Rodziców, którzy chcą pomóc w nauce matematyki swoim dzieciom.

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym "przerobionym" kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien "ćwiczyć" na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych - przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Program kursu

 • 1. Problemy z nauczaniem matematyki i jak to robić efektywnie?
  Podczas tego spotkania omówimy najczęstsze problemy z nauczaniem matematyki oraz przedstawię najnowsze wyniki badań związanych z warunkami efektywnego nauczania. Będzie też wprowadzenie do "Map Rozwiązywania Problemów".
 • 2. Pierwsza Mapa Rozwiązywania Problemów - "Przykład - Wniosek (reguła)" - teoria.
  Podczas tego spotkania uczestnicy poznają pierwsza Mapę Rozwiązywania Problemów - "Wniosek - Reguła". W pierwszym filmie przyjrzyjmy się procesowi....
 • 3.Pierwsza Mapa Rozwiązywania Problemów - "Przykład - Wniosek (reguła)" - praktyka.
  Wśród podawanych przykładów są te z podstawówki, 1-3 gimnazjum i liceum. Przykłady są proste (bo chodzi o reguły) i często - wizualizowane rysunkiem.
 • 4. Druga Mapa Rozwiązywania Problemów - "Gałąź Wielu Reguł"
  Podczas tego spotkania uczestnicy poznają drugą Mapę Rozwiązywania Problemów - "Gałąź Wielu Reguł". Poznacie proces oraz jak stosować gałąź na lekcjach matematyki (przedmiotów ścisłych). Uczestnicy zapoznają się z korzyściami jakie płyną dla ucznia i dla nauczyciela z tytułu stosowania tej Mapy.
 • 5. Druga Mapa Rozwiązywania Problemów - "Gałąź Wielu Reguł" - praktyka
  Dużo przykładów, kilka celnych wskazówek od praktyka.
 • 6. Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -"Łamacz Matematyczny
  Uczestnicy poznają trzecią Mapę Rozwiązywania Problemów - "Łamacz Matematyczny". Ta mapa myślowa to rozrysowany proces budowania mapy oraz omówienie przykładów z różnych dziedzin matematyki przy jej zastosowaniu.
 • 7. Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -"Łamacz Matematyczny - praktyka 1
  Część praktyczna, prezentowana przez Panią Magdę Czerwińską, została podzielona na dwa filmy, ze względu na wielość przykładów, które zostały przygotowane do dobrego wyjaśniania procesu.
 • 8. Temat 8. Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -"Łamacz Matematyczny - praktyka 2
  Przykłady do analizy obejmują nadal rozwiązywanie zadań, w których boksy i strzałki określają przykład i kolejność działań.
 • 9. Videoblog
  Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs mogą się spodziewać następujących rezultatów, korzyści
 • Umiejętność wizualnego prezentowania skomplikowanych treści lekcji
 • Przenoszenie odpowiedzialności za uczenie (poznanie i rozumienie) - na uczniów
 • Umiejętność “odkodowywania” definicji i reguł matematycznych przez uczniów
 • Umiejętność stosowania analizy i syntezy w zadaniach wymagających łączenia kilku reguł
 • Umiejętność dzielenia większych problemów matematycznych na mniejsze
 • Umiejętność szybszego i skuteczniejszego rozumienia treści przez uczniów
 • Umiejętność tworzenia warunków do pracy zespołowej w klasie
 • Większej aktywności uczniów w dyskusji, pracy zespołowej – dzięki lepszemu zrozumieniu treści
 • Aktywna praca uczniów
 • Efektywniejsza i szybsza realizacja podstawy programowej
 • Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich uczniów

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałęzią logiczna TOC na swoich lekcjach uzyskają następujące korzyści (kompetencje)
 • Matematyka jest w końcu WIDOCZNA
 • Szybsze i efektywniejsze zrozumienie treści na lekcji
 • Umiejętność tworzenia definicji matematycznych
 • Tworzenie własnych związków przyczynowo-skutkowych z treści lekcyjnych
 • Własne interpretacje tekstów, treści lekcyjnych
 • Zrozumienie obecności związków przyczynowo-skutowych w otaczających ich rzeczywistości
 • Umiejętność przetwarzania informacji
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii
 • Umiejętność przewidywania konsekwencji
 • Dłuższe zapamiętywanie i treści i umiejętność szybkiego ich odtwarzania
 • Umiejętności analizy i syntezy
 • Większa motywacja
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej w klasie

Relacje z innymi kursami

Po ukończeniu tego kursu zachęcamy do skorzystania z kolejnych kursów. Ścieżka "narzędzi TOC" - 1a, 1b itd oraz ścieżka kompetencji ogólnych - 2a:
lub

190 zł

30-dniowa gwarancja
Udostępnij