Myślenie Krytyczne – informacje podstawowe

Celem kursu jest zapoznanie się z "myśleniem krytycznym" na poziomie podstawowym. Dowiedzą się Państwo min. skąd pochodzi myślenie krytyczne, z jakich postaw się składa oraz dlaczego jest takie ważne w XXI wieku.

Czego się nauczysz

 • Z jakimi 6. problemami nie radzi sobie powszechny system edukacji;
 • Czym grozi brak umiejętności przetwarzania informacji w XXI w.;
 • Sokrates - ten, który zapoczątkował myślenie krytyczne;
 • Jakie 10 kompetencje są obecnie uważane za najważniejsze;
 • Dlaczego zadawanie odpowiednich pytań jest kluczem do myślenia;
 • Poznasz 10 postaw myślenia krytycznego;
 • Sprawdzisz, w jakim stopniu jesteś osobą myślącą "krytycznie”;
 • Dowiesz się, jakie bariery utrudniają nam rozwój na polu myślenia krytycznego;
 • Zobaczysz, jak stosować myślenie krytyczne w domu i w pracy;

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla:
 • Wszystkich nauczycieli
 • Rodziców
 • Psychologów i pedagogów

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym "przerobionym" kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien "ćwiczyć" na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych - przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Program kursu


Kurs składa się z 7 „spotkań” – każde spotkanie wprowadza kolejny element procesu. Dla uzyskania najlepszych efektów - prosimy poruszać się wg podanej kolejności.
 • Temat 1. Myślenie krytyczne - nie tylko szkolna kompetencja nr 1 w XXI wieku
  O praktycznej stronie kursu; charakterystyka współczesnego systemu edukacji - postawy i kształcone kompetencje; analiza potrzeb pod kątem natłoku informacji; jak nie być bezrefleksyjnym członkiem stada; jak nie dać sobą manipulować.
 • Temat 2. Myślenie krytyczne - dlaczego jest pożądaną umiejętnością
  Myślenie krytyczne - jakie prawdy są “dobre?”; jakie kompetencje są na topie i gdzie wśród nich jest “myślenie krytyczne”?; ery rozwoju cywilizacji; Harrari - 3 formuły; “ojcowie” myślenia krytycznego - 6 pytań Sokratesa; cechy osoby myślącej krytycznie; postawy osób zadających pytania; jakie pytania zadajemy.
 • Temat 3.Myślenie Krytyczne jako postawa - próba definicji
  W filmie prezentuję różne definicje MK w postaci opisu postaw: umiejętność kwestionowania; logiczne argumenty; odróżnianie faktów od opinii; porównanie i przeciwstawianie (np. diagram Venna); przewiduj konsekwencje; dostrzegaj alternatywę, rozpoznawaj uczucia swoje i adwersarzy; dostrzegaj wpływ emocji na działania. Kwintesencją takiego “myślenia” jest zatem “zatrzymaj się i pomyśl” - kluczowe “działanie” dla MK.
 • Temat 4. Jak przetwarzamy informacje zgodnie z zasadą MK
  Obserwuj - jeśli się zainteresujesz? - przetwórz to, co wiesz. Załóż że to nie wszystko - zweryfikuj wiarygodność. Zidentyfikuj brakujące informacje, w szczególności - identyfikuj założenia. Jeśli stworzysz wstępną opinię - zbuduj dla niej argumenty i poddaj całość NOWEJ, krytycznej analizie. Zrób autodiagnozę - jakim “myślicielem” jesteś? Jakie bariery stawia nam życie wobec MK, w szczególności - czego i dlaczego NIE WIEM.
 • Temat 5 Obszary zastosowania Myślenia krytycznego
  Obszary stosowania myślenia krytycznego wymagają określonych postaw. jakie to postawy? Po pierwsze - przetwarzanie faktów; przetwarzanie informacji; odróżnianie faktów od opinii; umiejętność widzenia związków przyczynowo-skutkowych czyli: nic “się” nie wydarza samo; myślę o konsekwencjach; potrafię kwestionować pytaniem ”skąd wiem, że wiem”; rozpoznawaj emocje. Gdzie stosujemy MK: rodzina, liderowanie we własnym miejscu pracy; w szkole. Na koniec podsumowanie - jakie cechy ma osoba “myśląca krytycznie”.
 • Temat 6. korzyści z wykorzystywania Myślenia krytycznego
  Na czym polega różnica w korzystaniu z myślenia krytycznego w stosunku do tradycyjnej szkoły? Jeśli chcemy zacząć - trzeba posługiwać się narzędziami. Sama przygoda - jest interesująca dla “myślących” osób, które “lubią” uczyć się przez całe życie. Narzędzia - gałąź, chmura, drzewo ambitnego celu - dla poszczególnych przedmiotów i specjalizacji w szkole - to nasza propozycja dla Państwa.
 • Temat 7: Blog na temat MK
  Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Korzyści dla Nauczycieli

 • Będziesz wiedział na jakie postawy zwrócić uwagę, aby stać się osobą myślącą krytycznie;
 • Poznasz możliwości rozwoju własnego dziecka/ucznia w tym obszarze;
 • Poznasz wartość właściwie zadawanych pytań;
 • Rozpoznasz gdzie jesteś w rozwoju myślenia krytycznego;
 • Będziesz świadomy barier, a to początek wiedzy jak je omijać;
 • Poznasz metody do zastosowania w pracy i w domu;
 • Uświadomisz sobie wagę myślenia krytycznego i konieczność rozwijania jej u siebie i swoich dzieci

Relacje z innymi kursami

Po ukończeniu tego kursu zachęcamy do skorzystania z kolejnych kursów. Ścieżka "narzędzi TOC" - 1a, 1b itd oraz ścieżka kompetencji ogólnych - 2a:
lub

59 zł Promocja: 0 zł

30-dniowa gwarancja
Udostępnij