Lista trenerów dla województwa lubelskiego

Województwo lubelskie

Nasi partnerzy instytucjonalni:

• Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR w Lublinie

Nasi niezależni trenerzy

• Justyna Frankiewicz Popiołek – jfpopiolek@gmail.com
• Jacek Durszewicz – jarekdinstytut@gmail.com
• Justyna Cholewińska – justynachinstytut@gmail.com