Lista trenerów dla województwa warmińsko-mazurskiego

Nasi niezależni trenerzy

• Krystyna Brinkiewicz – kbrinkiewicz@gmail.com

• Janusz Samarow – samarow.janusz@ocen.olsztyn.eu

• Anna Łaguna – anna.laguna@interia.pl

• Bobrek Joanna – bobrekjoanna@gmail.com

• Edyta Garczewska-Lipka – formathegali@gmail.com

Katarzyna Zielińska – kasiapgswatki@wp.pl

Joanna Brzezińska – brzezinskajoanna86@gmail.com

Elżbieta Lotarska-Furgał – elina70@wp.pl