Gałązka dla Tutorów

Gałązka dla Tutorów

143.00 

Celem kursu jest nauczenie się jednego z narzędzi TOC – gałęzi logicznej. Nauczenie się procesu
budowania gałęzi z historii podopiecznego, nauczenie się budowania gałęzi z tekstu, zastosowanie
obu procesów podczas zajęć tutoringowych.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Opis

Logiczne myślenie, argumentacja, umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji. Jest niezbędna, aby umiejętnie przetwarzać
informacje, odróżniać fakty od opinii, przewidywać konsekwencje swoich wyborów, podejmować
świadome decyzje – wszystkiego tego chcemy nauczyć nasze dzieci, uczniów. Tutoring jest miejscem,
który wypełnia lukę między wiedzą przekazywaną w szkole, a kompetencjami niezbędnymi w
dzisiejszym świecie. Dobrze dobrane narzędzia krytycznego myślenia sprawiają, że tutor może
nauczyć krytycznego myślenia swojego podopiecznego nawet w ciągu kilku sesji tutoringowych.

Celem kursu jest nauczenie się jednego z narzędzi TOC – gałęzi logicznej. Nauczenie się procesu
budowania gałęzi z historii podopiecznego, nauczenie się budowania gałęzi z tekstu, zastosowanie
obu procesów podczas zajęć tutoringowych

W ramach kursu o Gałązce i myśleniu krytycznym w tutoringu (wersja praktyczna), poruszymy 6
tematów. Pierwsze spotkanie to wprowadzenie w praktyczny wymiar stosowania narzędzi TOC w
swojej bieżącej pracy. Kolejne 5 tematów będzie związane z 5 obszarami działań z naszymi
podopiecznymi.

Kurs ma na celu przygotować tutorów – ale również nauczycieli, psychologów, wychowawców,
doradców zawodowych i coachów – na wprowadzenie do swojej praktyki Gałązki. Poruszane obszary
są związane z najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami w ramach spotkań tutorskich.

Czego się nauczysz

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • Tutorów
 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 • Nauczycieli wychowawców;
 • Psychologów, pedagogów.

Korzyści dla uczestnika

Osoby, którzy ukończą kurs mogą się spodziewać następujących rezultatów i korzyści:

 • Efektywniejsze i skutecznie zajęcia tutoringowe;
 • Nawiązania nowego partenersta na zajęciach tutoringowych;
 • Nauczenie się jak tworzyć związki przyczynowo-skutkowe, jak tworzyć gałąź logiczną;
 • Zrozumienie konsekwencji swoich pomysłów zanim podejmiemy działania;
 • Przekazanie narzędzi które służą rozwojowi samoświadomości podopiecznego;
 • Przekazanie narzędzi które służą rozwojowi samodzielności i odpowiedzialności
  podopiecznego;
 • Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich uczniów.

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałązką TOC na tutuoringu uzyskają następujące korzyści
(kompetencje)

 • Samodzielnie tworzy związki p-s;
 • Samodzielnie buduje zależności, logikę;
 • Samodzielnie dochodzi do wniosków;
 • Samodzielnie może dokonać świadomego wyboru przyszłej ścieżki;
 • Świadomy konsekwencji swoich wyborów, niedalekich działań;
 • Świadomy słabości poszczególnych etapów, gdzie musi się przygotować;
 • Zdecydowanie większa szansa na przejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje;
 • Poczucie sprawczości, wpływu na swoje życie, mądrości;
 • Umiejętność przetwarzania informacji;
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii;
 • Umiejętności analizy i syntezy;
 • Większa motywacja.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *