Mapy rozwiązywania problemów

Mapy rozwiązywania problemów

190.00 

Celem kursu jest nauczenie się praktycznego stosowania metody „Map Rozwiązywania Problemów” dr Danilo Siriasa z USA. Na kursie nauczymy zastosowania “myślenia wizualnego” w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, na matematyce szczególnie, od klasy 4 sp do końca szkoły ponadpodstawowej.

Kategoria:

Opis

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla:

 • Nauczycieli matematyki SP, LO, Techników i szkół branżowych
 • Nauczycieli fizyki, chemii i biologii w nauce zastosowania obliczeń (zadania tekstowe)
 • Rodziców, którzy chcą pomóc w nauce matematyki swoim dzieciom.

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym „przerobionym” kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien „ćwiczyć” na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych – przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs mogą się spodziewać następujących rezultatów, korzyści

 • Umiejętność wizualnego prezentowania skomplikowanych treści lekcji
 • Przenoszenie odpowiedzialności za uczenie (poznanie i rozumienie) – na uczniów
 • Umiejętność “odkodowywania” definicji i reguł matematycznych przez uczniów
 • Umiejętność stosowania analizy i syntezy w zadaniach wymagających łączenia kilku reguł
 • Umiejętność dzielenia większych problemów matematycznych na mniejsze
 • Umiejętność szybszego i skuteczniejszego rozumienia treści przez uczniów
 • Umiejętność tworzenia warunków do pracy zespołowej w klasie
 • Większej aktywności uczniów w dyskusji, pracy zespołowej – dzięki lepszemu zrozumieniu treści
 • Aktywna praca uczniów
 • Efektywniejsza i szybsza realizacja podstawy programowej
 • Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich uczniów

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałęzią logiczna TOC na swoich lekcjach uzyskają następujące korzyści (kompetencje)

 • Matematyka jest w końcu WIDOCZNA
 • Szybsze i efektywniejsze zrozumienie treści na lekcji
 • Umiejętność tworzenia definicji matematycznych
 • Tworzenie własnych związków przyczynowo-skutkowych z treści lekcyjnych
 • Własne interpretacje tekstów, treści lekcyjnych
 • Zrozumienie obecności związków przyczynowo-skutowych w otaczających ich rzeczywistości
 • Umiejętność przetwarzania informacji
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii
 • Umiejętność przewidywania konsekwencji
 • Dłuższe zapamiętywanie i treści i umiejętność szybkiego ich odtwarzania
 • Umiejętności analizy i syntezy
 • Większa motywacja
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej w klasie

Program kursu

1. Problemy z nauczaniem matematyki i jak to robić efektywnie?

Podczas tego spotkania omówimy najczęstsze problemy z nauczaniem matematyki oraz przedstawię najnowsze wyniki badań związanych z warunkami efektywnego nauczania. Będzie też wprowadzenie do „Map Rozwiązywania Problemów”.


2. Pierwsza Mapa Rozwiązywania Problemów – „Przykład – Wniosek (reguła)” – teoria.

Podczas tego spotkania uczestnicy poznają pierwsza Mapę Rozwiązywania Problemów – „Wniosek – Reguła”. W pierwszym filmie przyjrzyjmy się procesowi….


3.Pierwsza Mapa Rozwiązywania Problemów – „Przykład – Wniosek (reguła)” – praktyka.

Wśród podawanych przykładów są te z podstawówki, 1-3 gimnazjum i liceum. Przykłady są proste (bo chodzi o reguły) i często – wizualizowane rysunkiem.


4. Druga Mapa Rozwiązywania Problemów – „Gałąź Wielu Reguł”

Podczas tego spotkania uczestnicy poznają drugą Mapę Rozwiązywania Problemów – „Gałąź Wielu Reguł”. Poznacie proces oraz jak stosować gałąź na lekcjach matematyki (przedmiotów ścisłych). Uczestnicy zapoznają się z korzyściami jakie płyną dla ucznia i dla nauczyciela z tytułu stosowania tej Mapy.


5. Druga Mapa Rozwiązywania Problemów – „Gałąź Wielu Reguł” – praktyka

Dużo przykładów, kilka celnych wskazówek od praktyka.


6. Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -„Łamacz Matematyczny

Uczestnicy poznają trzecią Mapę Rozwiązywania Problemów – „Łamacz Matematyczny”. Ta mapa myślowa to rozrysowany proces budowania mapy oraz omówienie przykładów z różnych dziedzin matematyki przy jej zastosowaniu.


7. Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -„Łamacz Matematyczny – praktyka 1

Część praktyczna, prezentowana przez Panią Magdę Czerwińską, została podzielona na dwa filmy, ze względu na wielość przykładów, które zostały przygotowane do dobrego wyjaśniania procesu.


8. Temat: Trzecia Mapa Rozwiązywania Problemów -„Łamacz Matematyczny – praktyka 2

Przykłady do analizy obejmują nadal rozwiązywanie zadań, w których boksy i strzałki określają przykład i kolejność działań.


9. Videoblog

Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.