Pakiet narzędzi TOC

Pakiet narzędzi TOC

155.00 

Narzędzia TOC, dzięki swojej budowie są doskonałymi narzędziami do rozwoju MYŚLENIA KRYTYCZNEGO.
Nauczyciel, pozwalając uczniom stosować systematycznie TOC do analizy treści przedmiotowych, automatycznie realizuje podstawę programową, a co ważniejsze, rozwija kompetencje krytyczne myślenie. W pakiecie przygotowaliśmy 3 narzędzia TOC:
  1. Gałąź logiczna – nauczy Twoich uczniów tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, logicznego myślenia;
  2. Chmurka – nauczy jak rozumieć i rozwiązywać konflikty;
  3. Drzewko Ambitnego Celu – nauczy jak wyznaczać cele i jak je skutecznie realizować.