ROZWIJAMY KOMPETENCJE 4K

Projekt „Szkół Uczących Myślenia” (SUM) kojarzy się Wam głównie z kształtowaniem umiejętności krytycznego myślenia. To prawda, myślenie krytyczne to nasza specjalność i największa pasja 😊 Jednak nasz projekt to dużo więcej! 

Uważamy, iż celem edukacji powinno być rozwijanie Kompetencji 4K i tę właśnie wizję realizujemy w SUM. Krytyczne Myślenia, Komunikacja, Kooperacja i Kreatywność to kompetencje, które istnieją jako połączenie idealne – doskonale się uzupełniają i pozytywnie na siebie oddziałują.

Uczeń rozwijający Kompetencje 4K to uczeń świadomy, zaangażowany, zmotywowany, samodzielny, ciekawy świata, poszukujący zrozumienia, potrafiący współpracować, doskonale komunikujący się, twórczy, otwarty. To absolwent, który staje się bezkonkurencyjny na rynku pracy. 

szkolenia z kompetencji 4 k

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Kompetencje 4K od lat znajdują się na najwyższych miejscach w rankingach kompetencji pożądanych przez pracodawców? Sprawdźcie tu: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ https://www.battelleforkids.org/networks/p21

My mamy tę świadomość już od dawna, dlatego właśnie stworzyliśmy nasz „system”, oparty na know-how światowych liderów edukacji i kilkunastoletnim doświadczeniu edukacyjnym w Polsce. Dla naszych szkół przygotowaliśmy specjalny warsztat, podczas którego uczestnicy wspólnie uczą się czym są te kompetencje, jak są ze sobą powiązane i jak ważne są życiu i pracy (nauce). Warsztat ten przeprowadzamy z nauczycielami a oni potem robią go ze swoimi uczniami, a nawet rodzicami. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego mówią jednym językiem.

 

Jeśli chcesz, aby absolwenci kończyli Twoją szkołę z rozwiniętymi 4 kompetencjami, to skontaktuj się z nami –  katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl