Writing, writing, writing…

Writing, writing, writing…

Benjamin Franklin powiedział:

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” W mojej codziennej pracy staram się angażować uczniów w różne działania, szukam metod, form pracy i narzędzi, z których pomocą lekcje będą atrakcyjne dla moich uczniów, a jednocześnie dzięki którym będą mogli rozwijać poszczególne umiejętności i kompetencje. Tymi narzędziami są dla mnie i moich uczniów rutyny MK.

 

Rozwijanie umiejętności pisania i komunikowania się 

 

Aktywizowanie uczniów do komunikowania się w języku angielskim zawsze było, jest i pewnie będzie wyzwaniem. W grupach o różnych umiejętnościach językowych stanowi to duże wyzwanie.  Często brak wystarczającej znajomości słownictwa czy struktur gramatycznych sprawia, że uczniowie wycofują się i nie chcą brać udziału w żadnych konwersacjach. Staram się szukać inspiracji, które pozwoliłyby na stworzenie takich sytuacji w klasie, aby uczniowie bez lęku, że popełniają błędy, próbowali mówić w języku angielskim. Właśnie takim rozwiązaniem jest rutyna ,,Początek-środek- koniec”.

 

Cel: w rutynie ,,Początek – środek- koniec” wykorzystujemy siłę narracji by wesprzeć uczniów w ich obserwacjach i zachęcić ich do wykorzystania wyobraźni, by rozwinąć myśl na dany temat, podać więcej informacji o czymś i rozszerzyć istniejące pomysły. Nacisk na wykorzystanie storytellingu zachęca również uczniów do szukania połączeń, wzorów i znaczeń.

 

Kiedy mogę skorzystać z tej rutyny?

 

Ja korzystam z niej często. Może być stosowana w każdym momencie lekcji. Na początku, w środku lub na koniec zajęć. Nie zawsze musi powstać dłuższa forma pisemna. Często dzielę uczniów na małe grupy. Rozdaję ilustracje i proszę, aby napisali co dzieje się w danym momencie na zdjęciu/ ilustracji. Mają około 1 minuty. W klasach młodszych trwa to dłużej. Następnie piszą co ich zdaniem wydarzyło się przed zrobieniem tego zdjęcia. Znowu wyznaczam czas. Na koniec piszą co ich zdaniem wydarzy się za chwilę. To ile czasu poświęcam na wybraną rutynę zależy od umiejętności uczniów. Rutyna ,,Początek – środek- koniec” daje możliwość przećwiczenia i utrwalenia słownictwa i wybranych struktur gramatycznych oraz budowania u uczniów poczucia bezpieczeństwa przez to, że pracują w parze/ grupie, wspierają się wzajemnie. Ważne jest by uczniom w procesie uczenia się towarzyszyły możliwie pozytywne emocje, a to z kolei udaje mi  się osiągnąć właśnie wtedy, gdy korzystam z  rutyn MK podczas zajęć lekcyjnych.

Zauważyłam, że po kilku tygodniach regularnej pracy z z wykorzystaniem rutyny ,,Początek-środek-konie” sprawiło, że większość uczniów znacznie rozwinęła swoje umiejętności językowe. 

Z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach. Chętniej komunikują się w języku angielskim i nabierają pewności siebie w mówieniu. 

 

Z informacji uzyskanych od uczniów wynika, że praca z rutyną ,,Początek-środek- koniec” pomaga im  w utrwalaniu słownictwa i gramatyki. Daje możliwość tworzenia krótkich opowiadań. Warto wspomnieć, że sami zauważyli, że rozwijają umiejetność pisania i mówienia. To, co zwykle wydaje się moim uczniom bardzo trudne, a nawet niemożliwe, mam na myśli pisanie, z pomocą właśnie tej rutyny staje się znacznie łatwiejsze. Ma to duże znaczenie jeśli weźmiemy pod uwagę przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

 

Inspiracje

Innym pomysłem, który wykorzystałam podczas zajęć było wykorzystanie figurki anioła. Zadałam uczniom następujące pytania:

 

If this artwork is the beginning of a story, what might happen next?

If this artwork is the middle of a story, what might happen before? What might be about to happen?

If this artwork is the end of a story, what might the story be?

 

Zastosowanie rutyny ,,Początek-środek- koniec” z wykorzystaniem przedmiotu bardzo zaciekawiło moich uczniów i zmotywowało do aktywniejszego udziału w zajęciach oraz pobudziło ich wyobraźnię. Myślę, że warto szukać inspiracji i korzystać z nich podczas zajęć. Sprawia to, że coś nowego, interesującego pojawia się na lekcji, a uczniowie z zaciekawieniem czekają co będzie działo się dalej. Angażują się na miarę swoich możliwości. Stosowanie rutyn MK stwarza przyjazne warunki do nauki, takie, jakie lubi mózg. Daniel Hunziker w swojej książce ,,Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary” pisze, że: ,,Orientacja na działanie jest ważna w procesach uczenia się zorientowanych na kompetencje, nie jest jednak tożsama z orientacją na kompetencje. W praktyce oznacza to, że dzieci opracowują wiedzę w działaniu za pomocą różnych narzędzi służących nauczaniu.” Dla mnie i moich uczniów rutyny MK są właśnie takimi narzędziami dzięki którym uczenie się i nauczanie stają się łatwiejsze i efektywniejsze.

 

Przykłady z lekcji

 

Uczniowie losują ilustracje (ja wykorzystuję Karty milowe lub Dixit, mogą też być wykorzystane ilustracje z podręcznika). Na każdym etapie zaawansowania możemy zadać inne pytania tak, aby uczniowie z łatwością je zrozumieli.  Przykładowe pytania (klasa 8):

If this photo is the beginning of a story, what might happen next? 

If this  photo is the middle of a story, what might happen before? 

What might be about to happen? 

If this photo is the end of a story, what might the story be?

 

Klasa IV

 

 

Klasa V

Klasa VI

 

Bibligrafia

 

Winiarek Maciej, TOC

Hunzinker Daniel, ,,Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary”, Słupsk 2018

http://www.pz.harvard.edu/