Jak rozwijać myślenie krytyczne w klasie? Etap zerowy/startowy

Jak rozwijać myślenie krytyczne w klasie? Etap zerowy/startowy

W tym obszarze nie ma za wielu propozycji na rynku edukacyjnym. Ze swojej strony jednak zaprezentuję Państwu dwie drogi. Pierwsze, ogólne podejście (do zastosowanie od zaraz) i drugie – przy zastosowaniu specjalnych narzędzi myślowych TOC.

Podejście ogólne, to sposób, w jaki prowadzimy lekcje, na co zwracamy uwagę. W tym obszarze najważniejsza jest rola nauczyciela, który aktywnie działa, pomaga i zwraca uwagę na następujące zagadnienia:

  • Przypominanie jest najłatwiejsze.  Przypominasz sobie fakty, opisujesz rzeczy, przedmioty i zdarzenia lub nadajesz im określoną sekwencję/kolejność.
  • Zauważanie podobieństw  – porównywanie podobieństw sytuacji, pomysłów, ludzi.
  • Zauważanie różnic  – badanie i sprawdzanie, jakie są różnice w pomysłach, zdarzeniach oraz rzeczach przeciwstawiając je sobie.
  • Rozpoznawanie przyczyn i skutków  – analiza powodów, konsekwencji, dokonywanie prognoz.
  • Uogólnianie  – to grupowanie faktów i zdarzeń na podstawie zależności.
  • Uzasadnianie  – polega na przechodzeniu od ogółu do szczegółu.
  • Ocena  – ocenianie rzeczy lub zdarzeń. Posiłkując się zgromadzonymi danymi określasz wartość pomysłu lub koncepcji.

Drugi sposób rozwoju myślenia krytycznego w klasie, czyli poprzez zastosowanie narzędzi TOC. To trzy narzędzia graficzne do zastosowania na każdym przedmiocie, na każdym poziomie edukacyjnym.