MYŚLENIE
KRYTYCZNE

CERTYFIKACJA
SZKÓŁ

PROCESOWE
WSPARCIE
SZKÓŁ

KULTURA
MYŚLENIA
KRYTYCZNEGO

previous arrow
next arrow
Slider
Witaj na Witrynie

Myślenia Krytycznego

SZKOŁA DZIŚ NIE PRZYGOTOWUJE DO DOROSŁEGO ŻYCIA

Pandemia oraz zmiany technologiczne pokazują, że powszechny system edukacji na całym świecie przeżywa kryzys – jest z każdym rokiem coraz bardziej oderwany od realnego świata. Szkoła wypuszcza na rynek absolwentów, którzy:

 • Nie wiedzą co ich interesuje/nie traktuje swoich zainteresowań jako coś ważnego
 • Nie znają swoich potrzeb
 • Mają bardzo niski poziom samoświadomości
 • Mają niskie poczucie własnej wartości
 • Są niesamodzielni, nieodpowiedzialni
 • Nie znają krytycznego myślenia
 • Nie potrafią rozwiązywać problemów
Maciej Winiarek TOC Myślenie Krytyczne

Czy jako Dyrektor, chciałbyś wiedzieć jak...

 • Nauczyciele systematycznie wzbudzają ciekawość i zainteresowanie ucznia codziennymi zajęciami…
 • Nauczycieli i uczniowie mają narzędzia, dzięki którym więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują….
 • Uczniowie dzięki narzędziom samodzielnie i odpowiedzialnie będą rozwiązywać swoje problemy…
 • Powstanie nowa kultura w szkole, dzięki którym zbudujesz nowe relacje, szacunek i partnerstwo w szkole
 • Twoja szkoła na narzędzia i metody, dzięki którym rozwija kompetencje kluczowe jak i kompetencje miękkie niezbędne w dorosłym życiu uczniów..
 • Szkoła posiada uniwersalne metody pracy, do stacjonarnej jak i zdalnej edukacji…

Wizja nowoczesnej edukacji opartej na 4K

edukacja 4k
mapa myślenia krytycznego

Unikalny projekt dla niepokornych liderów, którzy

 • Lubią chodzić własnymi ścieżkami
 • Od dłuższego czasu szukają systemowej zmiany, dla całej szkoły
 • Lubią wyzwania, motywują ich wyzwania
 • Chcą wdrożyć nową strategię szkoły
 • Potrzebują nowej wizji dla swojej szkoły i zespołu
 • Biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają na wytyczne z góry

Systemowe wsparcie dla szkoły

WSPÓLNIE TWORZYMY OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁ

4-LETNI PROJEKT WDROŻENIA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W SZKOLE – CO OFERUJEMY?

szkolenia

Szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli w każdym semestrze trwania współpracy

Warsztaty

Warsztaty

Szkolenia w formie warsztatowej (modelowanie), dzięki której będzie łatwo zastosować nową wiedzę od razu w swojej klasie

Narzędzia krytycznego myślenia

Narzędzia krytycznego myślenia

Bardzo praktyczne techniki, rutyny, narzędzia krytycznego myślenia – możliwa praca z uczniami już następnego dnia

Nasi trenerzy

Nasi trenerzy

Wsparcie trenera przez cały okres trwania współpracy

Lekcje video

Lekcje video

Dostęp do platformy e-learningowej 24/7 z bogatymi zasobami: scenariusze, tutoriale, kursy online, webinary, opracowania

certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat dla szkoły

 • 1 Rok pierwsi wdrożeniowcy – 15-20% kadry – uczymy się 10 postaw myślenie krytycznego stworzenie zespołu wdrożeniowego, tylko na kilku przedmiotach
 • 2 Rok wczesna większość – 30-40% kadry – rutyny i narzędzia MK, stosowanie na wielu przedmiotach i/lub w ujęciu poziomym
 • 3 Rok późna większość – 70-80% kadry – rutyny i narzędzia MK dla zaawanasowanych, stosowanie na większości przedmiotach i/lub na kilku poziomach
 • 4 Rok 90% kadry – praktycznie wszystkie przedmioty, wszystkie poziomy

Jak to robimy?

Blended learning – edukacja hybrydowa

Szkolenia:

TOC Szkolenia online

Na żywo

narzędzia TOC kursy online

RP 4-8-16 godz. przez certyfikowanych trenerów

TOC

2 x w roku

Na żywo

RP 4-8-16 godz. przez certyfikowanych trenerów

2 x w roku

 myślenie krytyczne dla nauczycieli szkolenia online

Liderów wdrożenia

myślenie krytyczne kursy online

W formie warsztatowej

myślenie krytyczne nauczyciele

Wsparcie nauczycieli po szkoleniu

Liderów wdrożenia

W formie warsztatowej

Wsparcie nauczycieli po szkoleniu

Cechy naszej platformy

Dostęp roczny

Dostęp roczny

Kilkadziesiąt kursów online

Kilkadziesiąt kursów online

Comiesięczne, zamknięte webinary dla nauczycieli

Comiesięczne, zamknięte webinary dla nauczycieli

Dostęp roczny

Kilkadziesiąt kursów online

Comiesięczne, zamknięte webinary dla nauczycieli

Tutoriale przedmiotowe – 10-12 min

Tutoriale przedmiotowe – 10-12 min

Scenariusze, opracowania pdf

Scenariusze, opracowania pdf

Materiały dla rodziców

Materiały dla rodziców

Tutoriale przedmiotowe – 10-12 min

Scenariusze, opracowania pdf

Materiały dla rodziców

Zasoby naszej platformy

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

i wczesnoszkolna

Pakiety przedmiotowe

Pakiety przedmiotowe

- polski, matematyka, itp.

pakiet dla doradztwa zawodowego

Pakiet

dla doradztwa zawodowego

Pakiet Jesper Juul

Pakiet Jesper Juul

komunikacja, relacje

Pakiet z zarządzania

Pakiet z zarządzania

dla dyrektorów

Pakiet dla psychologów

Pakiet dla psychologów

pedagogów, wychowawców

CERTYFIKACJA SZKOŁY - WARUNKI

Każda szkoła, która zdecyduje się na systemowe wsparcie z nami otrzyma od nas certyfikat „Szkoły uczącej myślenia krytycznego”. Aby utrzymać certyfikat na kolejne lata trzeba spełnić poniższe warunki:

1. Coroczne szkolenie RP i udział min 20% nauczycieli w projekcie

2. Współpraca z trenerem MK

3. Liderzy wdrożenia muszę przesłać 3 dokumentacje dla trenera w ciągu roku

 • Każdy rok to kolejny poziom – I, II, III, IV
 • Po 4 latach Certyfikat „Szkoła z kulturą myślenia krytycznego”
 • Obecność na naszych stronach internetowych, publikacjach, webinarach, itp.

Cennik

Koszty w ujęciu rocznym – dostępne warianty – 1 rok

Wariant rekomendowany

6000
 • Szkolenie 8 godz
 • Certyfikat dla szkoły
 • Dostęp do platformy dla zespołu wdrożeniowego
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • Ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • Ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Juula
 • Opracowania w pdf
 • Dostęp do materiałów wypracowanych przez społeczność
 • Materiały z zarządzania dla Dyrektora
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów (zarządzanie zmianą)

Wariant indywidualny

199
 • 2 kursy online z myślenia krytycznego
 • 2 tutoriale przedmiotowe
 • 2 webinary przedmiotowe
 • 2 kursy online z pedagogiki Jespera Juula
 • Opracowania w pdf

Wariant podstawowy

2500
 • Szkolenie 4 godz
 • Zaświadczenie o przebytym szkoleniu
 • Dostęp do platformy dla 5 nauczycieli
 • 2 kursy online z myślenia krytycznego
 • 1 tutoriale przedmiotowe
 • 1 webinary przedmiotowe
 • 1 kursy online z pedagogiki Jespera Juula
 • Opracowania w pdf

Wariant Premium

10000
 • Szkolenie 16 godz.
 • Certyfikat dla szkoły
 • Dostęp do platformy dla wszystkich  nauczycieli
 • 3 kursy online z myślenia krytycznego
 • Ponad 20 tutoriali przedmiotowych
 • Ponad 15 webinarów przedmiotowych
 • 3 kursy online z pedagogiki Jespera Juula
 • Opracowania w pdf
 • Dostęp do materiałów wypracowanych przez społeczność
 • Materiały z zarządzania dla Dyrektora
 • 5 godz coachingu dla zespołu wdrożeniowego
 • 5 godz coachingu dla dyrektora z zarządzania
 • Cykliczne webinary dla dyrektorów (zarządzanie zmianą)

12 sił tworzących naszą MOC

1. Jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która wprowadziła myślenie krytyczne do polskiej szkoły

2. Szkolimy z narzędzi, z myślenia krytycznego od 2008

3. Mamy ofertę dla wszystkich poziomów edukacyjnych, do wszystkich przedmiotów

4. Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 5000 nauczycieli, kilkaset placówek

5. Prezentowaliśmy myślenie krytyczne na 80-120 konferencjach w Polsce, we wszystkich 16 województwach

6. Współpracujemy z Kuratoriami, ODN-ami, Gminami

7. Mamy dostęp do najlepszego know-how na świecie – TOC, Model Vess, Project Zero na Harvardzie

8. Uczestniczymy w światowych konferencjach o myśleniu krytycznym

9. Mamy dostęp do zagranicznych trenerów

10. Mamy bardzo bogate zasoby: scenariusze, webinary, tutoriale, publikacje. Dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców

11. Mamy blisko 100 trenerów w 16 województwach + akredytowane placówki DN

12. Mamy własną platformę e-learnignową

zapisz się na najbliższy webinar

Myślenie Krytyczne

Wybierz jeden z najbliższych webinarów i zapisz się.

Szkolenie trenerskie z MYŚLENIA KRYTYCZNEGO

Szkolenie ONLINE 26-27 lutego 2021