WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETAMI

Projekt „Szkół Uczących Myślenia” to systemowa zmiana, do której zapraszamy nie tylko szkoły. Nasza metodyka, koncentracja na rozwoju kultury myślenia, widoczne uczenie się, widoczne myślenie, to bardzo usystematyzowane podejście do edukacji, które jednocześnie działa w szkołach, ale również w innych obszarach, placówkach edukacyjnych. 

krytyczne myslenie
Nasza metodyka opiera się na współpracy, na klarownej i przejrzystej komunikacji, aktywnym słuchaniu, dyskusji, dostrzeganiu różnych punktów widzenia, zrozumieniu emocji, potrzeb i pragnień swoich oraz ludzi wokół. Pracując w takich warunkach tworzą się okoliczności, które sprzyjają kreatywności, poszukiwaniu oryginalnych pomysłów, rozwiązań.
Przez kilkanaście lat zbieraliśmy doświadczenia, poszukiwaliśmy nowej wiedzy z tego obszaru na całym świecie. W wyniku połączenia polskich doświadczeń z wiedzą stworzoną w USA, Australii, Izraelu stworzyliśmy własną unikalną metodykę rozwijania myślenia na wszystkich szczeblach edukacji.
Zapraszamy do współpracy uniwersytety z całej Polski, które są zainteresowane rozwojem kompetencji 4K wśród swoich wykładowców, czy studentów.
Jesteśmy w stanie przygotować każde szkolenie, pod każde potrzeby. Może to być na poziomie ogólnym – zainteresować, wprowadzić, wyjaśnić. Może to być również projekt składający się z kilkudziesięciu godzin, podczas którego uczymy całej metodyki.
Na przykład:
  • Projekt dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Polonistyki – szkolenie 16 godz dla studentów – wstęp do metodyki kultury myślenia
  • Projekt dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – szkolenie 16 godz dla wykładowców, myślenie krytyczne na tutoringu ze studentami

Jeśli pracujesz, tworzysz, odpowiadasz za rozwój na swoim uniwersytecie i poszukujesz nowoczesnych narzędzi do rozwoju kompetencji 4K, to zapraszamy do kontaktu z nami – katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl