Rutyny myślenia krytycznego

W 2018 sprowadziliśmy do Polski RUTYNY MYŚLENIA KRYTYCZNEGO stworzone przez Project Zero na Harvard University. Od tego czasu nasi nauczyciele, trenerzy stosują je na wszystkich przedmiotach, zdobywają doświadczenie w ich stosowaniu, dzięki temu możemy przekazywać je dalej, dla kolejnych nauczycieli, szkół w Polsce.
Kluczem do skutecznego stosowania rutyn jest doświadczenie, umiejętność wychwytywania niuansów podczas stosowania ich na lekcji. Tego przede wszystkim uczymy na naszych szkoleniach.

„Rutyna” – to ustalony kodeks postępowania (myślenia) w grupie i radzenia sobie z konkretnymi problemami, wydarzeniami oraz sytuacjami, które chcemy przenalizować. Rutyna reprezentuje zestaw wspólnych praktyk, które stanowią sposób działania grupy.
Stanowią infrastrukturę klasy, kierującą większością działań, które się tam odbywają. Rutyny –pomagają zminimalizować zamieszanie, zmniejszają niepewność i kierują aktywność na znane ścieżki.
Docelowo rutyny stają się wzorcami postępowania zarówno dla jednostek, jak i grupy. Szczególne znaczenie w grupach uczących się ma obecność rutyn myślowych i uczenia się, które pomagają ukierunkowywać, moderować i wzmacniać uczenie się i myślenie.

Rutyny myślenia krytycznego to:
• Bardzo proste narzędzia, używane wielokrotnie w klasie, aby wspierać określone akcje myślenia.
• Struktury, poprzez które uczniowie wspólnie, a także indywidualnie inicjują, badają, dyskutują, dokumentują i zarządzają swoim myśleniem.
• Wzory zachowania przyjęte w celu pomocy umysłowi w kształtowaniu myśli, rozumu lub refleksji
Rutyny myślenia krytycznego nie wymagają wielogodzinnych szkoleń – w naszych szkoleniach na żywo i online zawsze zawieramy kilka różnych z ponad 50 opisanych rutyn myślenia krytycznego, które raz zastosowane są już obeznane i od razu można je przenieść do swojej klasy.