1. Systemowa zmiana

1. Systemowa zmiana

Wszyscy czujemy, wiemy, że edukacja potrzebuje zmiany. Wielu mówi o konieczności zmiany systemu.  My przychodzimy do Was z dobrze przygotowaną i przede wszystkim praktyczną zmianą systemową.

Co przez to rozumiemy?

– Zmianę myślenia o szkole

Dla nas istotna jest ewolucja edukacji, nie szkoły. Nie koncentrujemy się na ulepszaniu systemu szkolnictwa, wyszukiwaniu nowych usprawnień w nauczaniu, podtrzymywaniu systemu, który już od dawna nie służy uczniom, naszym dzieciom. Naszym priorytetem jest zmiana edukacji – według nas edukacja to dobrze zaplanowany, ustrukturyzowany proces mający na celu rozwój kompetencji 4K, budowanie relacji. Proces służący uczniom, wszechstronnie ich rozwijający.

– Zmianę postrzegania roli nauczyciela

Nasi nauczyciele zwolnieni są z obowiązku bycie mistrzem ceremonii w nauczaniu, z „wszystkowiedzenia” i nieomylności. Zapominają o obowiązku nauczania, „doprowadzania do matury”, przekazywania wiedzy.

My pomagamy im w nowym zrozumieniu swojej roli w klasie. Dajemy szansę na odnalezienie radości i przyjemności we współtworzeniu procesu edukacyjnego wraz z uczniami, uczenie się wraz z nimi, przyjęcie roli moderatora procesu edukacyjnego, którego zadaniem jest stwarzanie warunków do uczenia się, okazji do rozwoju 4K i głębokiego myślenia.

– Zmianę postrzegania roli ucznia

Naszym celem jest oddanie przestrzeni w klasie uczniom, danie wolności do myślenia i rozwoju. Wiemy, że dobra, niedestrukcyjna wolność potrzebuje ram, więc zapewniamy je dzięki naszym narzędziom, które wspierają uczniów w rozwoju, myśleniu. Takie podejście sprawia, że uczniowie stają się aktywni, samodzielni, samoświadomi. Przede wszystkim jednak, przejmują oni odpowiedzialność za swój proces uczenia się, zdejmując ją z barków nauczycieli.

Systemowość naszej zmiany to przede wszystkim przemyślany i zaplanowany proces wprowadzania i utrzymania zmiany, do którego zapraszamy Was w naszym 4-letnim projekcie Szkół Uczących Myślenia. Zapraszamy Was do ewolucji, nie rewolucji! Tylko stopniowa zmiana nawyków, konsekwentne zastępowanie ich nowymi działaniami daje gwarancję na prawdziwą zmianę. Tylko bezpieczne warunki ewolucyjnej przemiany dają gwarancję na utrzymanie zmiany. W naszym projekcie opieką otaczamy nie tylko nauczycieli i uczniów, wspieramy też dyrektorów w procesie zarządzania zmianą. Nasza zmiana jest praktyczna, efektywna i bardzo szczegółowo opisana, a przez to przewidywalna dla wszystkich uczestników.

W kolejnych dniach, tygodniach pokażemy Wam więcej szczegółów naszego projektu 😄

Bądźcie z nami na bieżąco!

#SzkołyUcząceMyślenia #SUM#krytycznemyślenie #komunikacja #kooperacja #kreatywność #rozwój4K #razemzmieniamyedukację #włączamymyślenie #stop&think #zmianarolinauczyciela #kompetentnyuczeń #odpowiedzialnyuczeń #samoświadomość #edukacja=relacja #kulturabłędu #ciekawość #dzieleniesięmyśleniem