Blog

Oddaj uczniom lekcje

XXI wiek stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że zmienia się sposób przekazywania wiedzy, który jest bardziej zorientowany na działanie niż bierne siedzenie ucznia w ławce. Umiejętności, których  uczniowie potrzebują to m.in.: ciekawość, wyobraźnia, elastyczność i zdolność adaptacji, krytyczne myślenie i umiejetność rozwiązywania problemów, efektywna komunikacja słowna i pisemna, współpraca i umiejętność.

Relacje i myślenie krytyczne

Jednym z ważnych elementów naszego życia jest nawiązywanie relacji.  Bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie, zawsze je tworzymy, każdego dnia, czy to z osobami przypadkowo napotkanymi, czy też z naszymi bliskimi, czy rówieśnikami. Jednak najważniejsze dla nas  są relacje jakie tworzymy z najbliższymi osobami lub osobami z którymi często się spotykamy. Zależy.

A może do zmierzenia się z poezją zaprosić rutyny MK?

Omawianie poezji na lekcjach języka polskiego budzi wiele emocji, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. „Znowu poezja? Nudy! Nic nie rozumiem! Po co to komu?”. Tego typu komentarze usłyszał nie jeden polonista, któremu z kolei sen z powiek spędza problem, w jaki sposób zachęcić swoich podopiecznych, żeby chociaż chcieli zerknąć w stronę tekstu niepisanego.

Co zyskują dzieci, które filozofują?

Dlaczego powinniśmy nie tylko pozwalać, ale zachęcać i stwarzać  w szkole możliwości do dociekań filozoficznych? Czy filozofia może być bliska życiu? Co mogą wnieść  dociekania filozoficzne do rozwoju naszych dzieci?   Profesor Matthew Lipman   z Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku zauważył podczas pracy ze studentami, że brakuje im elastyczności, kreatywności i logiki w rozumowaniu, tak.