4. Kultura myślenia w klasie

4. Kultura myślenia w klasie

Kultura myślenia w klasie to bardzo świadome i usystematyzowane podejście do procesu edukacyjnego oparte na kilku istotnych filarach:

  • Rutyny myślowe
  • Język myślenia
  • Interakcje
  • Zarządzanie przestrzenią
  • Praca z czasem, w czasie, na czas
  • Modelowanie procesu edukacyjnego
  • Dbałość o wzajemne oczekiwania
  • Działanie w bezpiecznej i rozwojowej strefie własnych możliwości i wyzwań

Kultura myślenia w klasie to stwarzanie warunków do myślenia (a co za tym idzie – uczenia się) każdego dnia, każdemu uczniowi – bez względu na jego lub nasze oczekiwania i możliwości.

Kultura myślenia w klasie to bezpieczeństwo psychologiczne, to przestrzeń do dzielenia się swoim myśleniem, to pogłębianie relacji nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń, to aktywne słuchanie, to szukanie zrozumienia, to ciekawość drugiego człowieka, to idealne środowisko edukacyjne.

W naszym 4-letnim projekcie Szkół Uczących Myślenia koncentrujemy się na rozwijaniu kultury myślenia w klasach SUM.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź naszą stronę dotyczącą projektu Szkół Uczących Myślenia – https://mysleniekrytyczne.edu.pl/nasze-szkolenia/

Zapraszamy do kontaktu – katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl

 

#culturesofthinking #pzharvard #SUM #uczymymyślenia #visiblethinking #visiblelearning #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #krytycznemyślenie