WSPÓŁPRACA Z CENTRAMI EDUKACYJNYMI

Projekt „Szkół Uczących Myślenia” to systemowa zmiana, do której zapraszamy nie tylko szkoły. Nasza metodyka, koncentracja na rozwoju kultury myślenia, widoczne uczenie się, widoczne myślenie, to bardzo usystematyzowane podejście do edukacji, które jednocześnie działa w szkołach ale również we wszelkich innych procesach edukacyjnych.

Nasza metodyka oparta jest na uniwersalnych rutynach i narzędziach myślowych, które mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest refleksja, analiza, synteza, kategoryzowanie, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, zrozumienie wzorców działań, struktur, systemów (np. gramatyki j. obcego).

Nasza metodyka opiera się również na współpracy, na klarownej i przejrzystej komunikacji, aktywnym słuchaniu, dyskusji, dostrzeganiu różnych punktów widzenia, zrozumieniu emocji, potrzeb i pragnień swoich oraz ludzi wokół. Pracując w takich warunkach tworzą się okoliczności, które sprzyjają kreatywności, poszukiwaniu oryginalnych pomysłów, rozwiązań.

Wszystko to powoduje, że nasza metodyka może być z sukcesem stosowana w innych miejscach niż szkoła, takich jak: centra edukacyjne, szkoły językowe, projekty edukacyjne z UE, pracy warsztatowej z młodzieżą, edukacji domowej.

Przykładem zastosowania tych możliwości jest współpraca z centrami Helen Doron w całej Polsce – ponad 30 centrów HD pracuje w kulturze myślenia opartej na naszej metodologii bez naruszania ich kultury pracy, organizacji czy sposobu zajęć.

Jeśli pracujesz, tworzysz, odpowiadasz za rozwój podobne centrum edukacyjnego i poszukujesz nowoczesnych narzędzi do rozwoju kompetencji 4K, to zapraszamy do kontaktu z nami – katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl 

Jesteśmy w stanie dostosować naszą metodologię do praktycznie każdego projektu edukacyjnego.