WSPÓŁPRACA Z SIECIAMI SZKÓŁ I SAMORZĄDAMI

Dyrektorzy szkół, którzy są zrzeszeni w różnego rodzaju NGO czy organy prowadzące szkoły publiczne poszukują dziś nowoczesnych rozwiązań, które będą dostosowane do potrzeb dzisiejszego świata. 
Świadomi problemów i wyzwań dzisiejszej edukacji i rosnących ograniczeń systemu szkolnego w Polsce, poszukują systemowych rozwiązań gwarantujących przewidywalny, powtarzalny proces edukacyjny. Proces, a bardziej metodykę, która z jednej strony zabezpieczy realizację podstawy programowej, a z drugiej strony będzie rozwijać kompetencje. A wszystko to w kulturze współpracy, gdzie nauczyciel staje się moderatorem, a uczeń przejmują odpowiedzialność za własny proces uczenia się.
Nasza metodyka, która opiera się na rozwiązaniach stworzonych w najlepszych ośrodkach edukacyjnych świata (m.in.: Harvard University) została „zlokalizowana” w polskiej kulturze edukacyjnej. (przez „lokalizację” rozumiemy nie tylko przetłumaczenie, ale dostosowanie do polskiego języka, kultury, historii i wieloletnie doświadczanie jej działania w polskich szkołach)
Unikalność naszej metodyki sprawia, że z jednej strony właściciele szkół, organy prowadzące otrzymują przewidywalną, powtarzalną i efektywną metodologię, która da się zastosować w każdej szkole. Z drugiej strony każda ze szkół utrzymuje swoją dotychczasową kulturę, ma pełną autonomię w codziennej pracy. 
 
Przykładem takiej współpracy jest projekt przygotowany dla niepublicznych Szkół STO (Społeczne Towarzystwo Oświatowe), która zrzesza prawie 100 szkół w całej Polsce, a z nami współpracuje już kilkanaście szkół.
Drugim przykładem, tym razem dla szkół publicznych, jest współpraca z Miastem Wrocław, które po specjalnych spotkaniach, szkoleniach, zachęciło ponad 10 swoich szkół do przystąpienia do naszego projektu „Szkół Uczących Myślenia”
 
myslenie krytyczne
Jeśli jesteś Dyrektorem należącym do podobnej sieci szkół niepublicznych lub reprezentujesz organ prowadzący publicznych szkół w mieście, gminie i szukasz systemowego rozwiązania służącego rozwojowi edukacji, to skontaktuj się z nami – katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl