Jak?

Przemyślany, zaprojektowany, oprzyrządowany proces zmiany w szkole

Stworzyliśmy autorski projekt, w którym ujęliśmy doświadczenia z ostatnich 17 lat wdrażania myślenia krytycznego w Polsce. To złożony system, który zawiera: najnowsze rozwiązania metodyczne z obszaru myślenia krytycznego, 8 sił kulturowych z Project Zero, rutyny myślowe z Project Zero, narzędzia TOC, Mapy Rozwiązywania Problemów (dr Danilo Sirias), połączenie MK z OK, pedagogika Jespera Juula. To wszystko tworzy kompletną, unikalną metodykę pracy, która jest dla każdego nauczyciela, każdego przedmiotu, każdego poziomu edukacyjnego.

Każdy rok projektu to kolejny element tej metodyki. Wszystko przygotowane jest tak, aby było bezpiecznie, krok po kroku, na zasadzie przyrostu wiedzy i doświadczeń.

Oprócz autorskiej metodyki przygotowaliśmy unikalne wsparcie dla wszystkich uczestników projektu.

Podzieliliśmy go na trzy obszary


Wsparcie dla dyrektora/lidera

To dyrektor jest „Liderem Zmiany” – odpowiedzialność za sukces czy porażkę projektu leży na barkach dyrektora. Aby jednak nie zostawić go z tym samym przygotowaliśmy wiele obszarów wsparcia dla takiego lidera:

2 - dniowe szkolenie z „Zarządzania Zmianą” – w cenie projektu, zobacz szczegóły (link)

2 – dniowe szkolenie z „Przekonań i Wartości” – zobacz szczegóły, niższa cena tylko dla dyrektorów SUM

Pakiet zasobów na starcie projektu – tutoriale, check-listy, opracowania, itp.

Przynależność do zamkniętej grupy dyrektorów SUM

Comiesięczne spotkania grupy dyrektorów z coachem

Comiesięczne spotkania z p. Maciejem Winiarkiem


Wsparcie dla dyrektora/lidera

Szkolenie dla nauczycieli szkoły SUM jest skierowane tylko do „Zespołu Wdrożeniowego” (8-12 os). ta grupa, w ciągu całego czasu trwania projektu otrzymuje od nas następujące wsparcie:

3 spotkania szkoleniowe w roku (razem 8 godz) – w większości stacjonarne

Spotkania z opiekunem szkoły – 2 x po 30 min (online, coaching)

Szkolenie online przemiotowe (mat-przyr, human, j.obce, EW) – 3 godz na żywo

Zamknięte webinary metodyczne – 2-3 razy w roku

Przynależność do 4 grup przedmiotowych z relacjami, dzieleniem się doświadczeniami

Dostęp do platformy z zasobami MK – 365/7/24 – tutoriale, webinary, opracowania pdf, karty z rutynami, plakaty, ponad 100 inspiracji (mini scenariusze), itp. s


Wsparcie dla Koordynatora Projektu

W naszym projekcie pojawia się osoba „Koordynatora” – to łącznik pomiędzy zespołem wdrożeniowym, a: dyrektorem, opiekunem projektu, naszą organizacją (IKM). To kluczowa postać projektu, wspieramy ją następująco:

Tutorial o obowiązkach, zasadach prawy koordynatora

Zestaw zasobów – zasady pracy zespołu, agenda, check-lista

Przynależność do zamkniętej grupy na FB

Comiesięczne spotkania z p. Maciejem Winiarkiem

Opiekun szkoły bezpośrednio wspierający

Aby wiedzieć dokąd mamy dojść trzeba znać końcową stację – dlatego przygotowaliśmy kryteria sukcesu na każdy rok projektu. To jest nasza obietnica i gwarancja najwyższej jakości, staranności pracy. To jest dla Was lista, z której możecie nas rozliczać.

Oferujemy Wam projekt, który zmieni Waszą szkołę, Waszą kulturę codziennej. Dzięki naszej metodyce Wasza szkoła będzie odporna na wszelkie zmiany polityczne, podstawy programowej, czy nawet rotacji nauczycieli. Proces edukacyjny stanie się „własnością” uczniów, a nauczyciele staną się moderatorami procesu. Nasz projekt jest elastyczny – wsłuchujemy się w potrzeby, trudności zgłaszane nam przez szkoły i wspólnie z dyrektorami, koordynatorami, trenerami szukamy najlepszych rozwiązań.