Uczymy myślenia!

Dlaczego rozwój kompetencji 4K jest wizją (celem) naszego projektu?

Ponieważ polska szkoła do tej pory przygotowywała tylko do następnego poziomu edukacyjnego. To dziś zdecydowanie za mało. Moralnym obowiązkiem szkoły jest przygotować uczniów do och dorosłego życia, a to dziś oznacza absolwent wyposażony w kompetencje, a nie w wiedzy encyklopedyczną.

Stawiamy na 4K, bo to te kompetencje dziś najczęściej są wskazywane na świecie – ze strony biznesu, edukacji, społeczeństwa.

Fundamentem jest dla nas MYŚLENIE KRYTYCZNE. Mamy własną definicję tej kompetencji, która składa się z 10 kluczowych postaw. Wszystkie nasze szkoły rozwijają dokładnie te 10 postaw – nie ma więc ryzyka, że ktoś inaczej definiuje MK, ktoś inaczej chce je rozwijać.

Naszym celem jest stworzenie nowej kultury w szkole – KULTURY MYŚLENIA. Co to oznacza? Że myślenie w naszej szkole jest na pierwszym miejscu, ze to cenimy najbardziej, że pracujemy razem, aby stworzyć najlepsze warunki dla uczniów do samodzielnego, a przede wszystkim bezpiecznego myślenia. Nie zawsze znajdzie się rozwiązania, nie zawsze będzie ono prawidłowe, ale jeśli było myślenie, to cel został osiągnięty.

Odchodzimy o kultury wiedzy, przechodzimy do kultury myślenia. Kolejnym elementem naszej wizji jest realizowanie tej samej metodyki, która jest praktyczna, powtarzalna, przewidywalna, bezpieczna a zaraz dająca wolność i autonomię. Nauczyciele wyposażeni są w narzędzia, procesy, dzięki którym bezpiecznie, komfortowo i efektywnie realizuję podstawę programową, ale przy okazji rozwijają kompetencje 4K.

 

To wszystko jest możliwe, gdy to uczeń stanie w centrum, to jemu podporządkujemy cały proces. Nauczyciel może oddać odpowiedzialność za proces nauczania, na barki uczniów – to oni, w naszym projekcie, są odpowiedzialni za własne uczenie się. Cały proces edukacyjny skierowany jest na ucznia – tworzymy dla niego najlepsze warunki do myślenia, ucznia się, współpracy, komunikacji, kreatywności. Nauczyciel, dzięki zaplanowanemu i ustrukturyzowanemu procesowi, koncentruje się na aktywnej pracy uczniów. Pracy pełnej współpracy, zamiast rywalizacji.”

Bo naszym najważniejszym celem jest stworzenie warunków bezpieczeństwa psychologicznego dla każdego dziecka. Oznacza to dla nas, ze uczniowie czują się bezpiecznie, podejmując ryzyko, pokazując słabości, mogą być sobą.

To będzie możliwe, gdy w szkole będzie uznana, jako wartości „kultura błędu” – dla nas to najlepsze co mogło się stać, bo przecież wszyscy możemy się z tego błędu nauczyć. Wszystkie odpowiedzi są dobre, wszystkie wnoszą coś do zespołu, wszystkie mogą być inspiracją, prowadzić do rozwiązań. Rolą nauczyciela jest tak moderować proces, aby jak najwięcej skorzystać z błędów uczniów, zamiast piętnować wszelkie pomyłki, błędy.
Jeśli taka wizja jest bliska Twojemu sercu, to zobacz jak ją realizujemy