Dla kogo przygotowaliśmy nasz projekt?

Projekt 4-letni kierujemy do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych

Uważają, że model edukacji pruskiej już się skończył i przynosi więcej szkody niż pożytku w dzisiejszych czasach.

Szukają nowego modelu (wizji), który pozwoli im praktycznie całkowicie zmienić szkołę, w kierunku nowoczesnej, odpowiadającej na potrzeby XXI w

Nie chcą być już strażnikami opresyjnego systemu szkolnego, gdzie oceny, podręczniki, „papiery” są ważniejsze od człowieka.

Chcą budować relacje międzyludzkie, które są fundamentem efektywnej i bezpiecznej edukacji i potrzebują nowoczesnych metod, narzędzi, które skutecznie wprowadzą taką kulturę do ich klasy i szkoły.

Nie wierzą już, że można kogokolwiek nauczyć czegokolwiek, że nauczyciel jest odpowiedzialny za nauczanie

Wiedzą za to, że mądry i nowoczesny nauczyciel to moderator, który tworzy warunki do uczenia się dla uczniów i poszukują metod jak właśnie stworzyć taki model edukacji w swojej klasie.

Czują wypalenie zawodowe spowodowane tradycyjnym, nudnym, nieefektywnym sposobem pracy

Są gotowi, aby zrezygnować ze statusu nauczyciela, aby rozwijać się w kierunku moderatora, towarzysza, przewodnika, trenera, partnera czy wręcz ucznia

Szukają metod, dzięki którym odzyskają poczucie misji, sensu tego zawodu

Są zmęczeni samotną walką z wiatrakami

Szukają społeczności podobnie myślących i czujących ludzi, którzy dają sobie wsparcie, pomoc, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem

Jeśli podpisujesz się pod większością

, to znaczy że jesteś gotowy na zmianę.
Zobacz teraz naszą kompleksową propozycję zmiany edukacji w szkole.

Z nami możecie czuć się bezpiecznie – mamy własny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – INSTYTUT KRYTYCZNEGO MYŚLENIA


Spełniamy wszystkie obowiązki prawa oświatowego, wystawiamy faktury, wydajmy zaświadczenia i certyfikaty.