Lista trenerów dla województwa lubuskiego

Województwo lubuskie

Nasi partnerzy instytucjonalni:

• PERCEPTI EDUKACJA NPDN – perceptieduk acja.pl

Nasi niezależni trenerzy

• Piotr Bachoński – piotrbachonski@gmail.com
• Grzegorz Idziak – dyrektor@perceptiedukacja.pl
• Aneta Woźniak-Ziółkowska – pronovo.org.pl@gmail.com
• Magdalena Mulnik – magda.mulnik@gmail.com
• Dorota Dąbrowska – dorota.dabrowska@womgorz.edu.pl
• Ela Magiełda -magieldaela@gmail.com
• Bożena Rakowska – bozenkarak@gmail.com