Alicja Nimirska

Alicja Nimirska

Nauczycielka szkoły podstawowej z województwa śląskiego. Szukając odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinna podążać szkoła XXI w. jest zgodna z wizją TOC dla Edukacji Polska, czyli Myślenie Krytyczne – Komunikacja – Kooperacja – Kreatywność. Jest trenerem myślenia krytycznego, mentorem kursów internetowych, egzaminatorem OKE, prowadzi szkolenia i warsztaty ukierunkowane na wymianę pomysłów i dobrych praktyk z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Chętnie wraca do cytatów z niewielkiej książki „Szczęście czy fart” Fernando Trias de Bes i Alex Rovira Celma.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MOIMI PUBLIKACJAMI