Krystyna Brinkiewicz

Krystyna Brinkiewicz

Dyrektor plastycznej szkoły artystycznej. Korzysta ze skutecznych rozwiązań biznesowych, przenosząc nowoczesne i odważne przywództwo na grunt edukacji. Tworzy i współtworzy liczne programy inwestycyjne i rozwojowe. Realizuje i wdraża je w szkole. Jest zwolennikiem interdyscyplinarności w procesie edukacyjnym. Myślenie twórcze i krytyczne, otwartość, gotowość do podejmowania wyzwań oraz przeprowadzania zmian towarzyszą jej każdego dnia. Ambasador Wiosny Edukacji, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener myślenia krytycznego, coach.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MOIMI PUBLIKACJAMI