Od 2020 jesteśmy również dystrybutorem amerykańskiej firmy „Edu 1st”, która opracowała 5-letni model budowania kultury myślenia krytycznego w szkole – MODEL VESS. W Polsce, na razie pierwszą i jedyną szkołą w Polsce, która stosuje ten model jest szkoła niepubliczna „THINKING ZONE” w Gdańsku, której Pan Maciej Winiarek był współzałożycielem i inicjatorem stosowania tego modelu.

Model ten jest kompilacją najlepszych metod, kultur, technik, narzędzi krytycznego myślenia, które połączone razem tworzą całość, która zmienia kulturę szkoły, klasy oraz relacji międzyludzkich, wyposażając wszystkich absolwentów w kompetencję myślenia krytycznego.

Jest to produkt premium – rekomendowany do szkół niepublicznych oraz publicznych, które posiadają dofinasowanie z UE lub sponsorów. Zainteresowanych prosimy o kontakt.