Lista trenerów dla województwa małopolskiego

Nasi niezależni trenerzy

• Małgorzata Perlińska – malgorzata.maria.perlinska@gmail.com
• Anna Omilianowska – a.omilianowska@op.pl
• Agnieszka Handzel – aga.handzel@gmail.com
•Małgorzata Perlińska – malgorzata.maria.perlinska@gmail.com