Lista trenerów dla województwa małopolskiego

Nasi niezależni trenerzy

• Sylwia Zwolenik – sylwiaz53@op.pl
• Aneta Majorek-Knapik – anetamajorek@wp.pl
• Małgorzata Perlińska – malgorzata.maria.perlinska@gmail.com
• Anna Omilianowska – a.omilianowska@op.pl
• Agnieszka Handzel – aga.handzel@gmail.com