Lista trenerów dla województwa opolskiego

Nasi niezależni trenerzy

• Jolanta Kochanowska – jolantakochanowska@tlen.pl

• Alicja Krzak-Gliwa – alakrzakgliwa@gmail.com

• Alicja Nimirska – alnim@o2.pl

Anna Bereska-Trybuś – a.trybus@gmail.com

Beata Szymczakowska – beataszymczakowska@wp.pl

•Małgorzata Targosz – m.targosz@lo1.szkola.pl