Lista trenerów dla województwa opolskiego

Nasi niezależni trenerzy

• Jolanta Kochanowska – jolantakochanowska@tlen.pl

Anna Bereska-Trybuś – a.trybus@gmail.com

Beata Szymczakowska – beataszymczakowska@wp.pl

• Małgorzata Targosz – m.targosz@lo1.szkola.pl

• Mariola Giera – mariola.giera@zspbialanyska.pl