Lista trenerów dla województwa śląskiego

Województwo śląskie

Nasi partnerzy instytucjonalni:

• Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

Iwona Broda
Anna Głowacz
Barbara Dudzicz
Joanna Leś
Jolanta Miziewicz-Duśko
Dorota Szewczyk

Nasi niezależni trenerzy

• Jolanta Wiśniewska – edu@wjolinowo.pl
• Aneta Kufel – anetakufel80@gmail.com
• Anna Masny – anna.masny@gmail.com
• Dorota Szewczyk – d.szewczyk@interia.eu
• Joanna Leś – lesjoanna@o2.pl
• Jolanta Miziewicz-Duśko – jolanta.dusko@gmail.com
• Joanna Piećko-Szopińska – jszopinska@o2.pl
• Dobrota Egner – dobrota.egner@gmail.com
• Urszula Lach – kon42@poczta.fm
• Monika Niedzielska – nie-dziela@wp.pl
• Agnieszka Pilch – pilchy@vp.pl
• Barbara Dudzicz – bdudzicz@wp.pl
• Aleksandra Węglarzy – aleksandra.weglarzy@gmail.com
• Magdalena Gawlikowska – gawlikowskamg@gmail.com
• Dorota Bialik – dorota.bialik@gmail.com
• Urszula Lach – kon42@poczta.fm
• Paulina Klasik-Wiśniewska – paulina.klasik@gmail.com
• Magdalena Przemyk – magdalenaprzemyk@gmail.com
• Joanna Waleczek – asia.czarkow@hotmail.com
• Kornela Kuś – k.kus@zspczarkow.pl