Agnieszka Lampkowska

Agnieszka Lampkowska

Z wykształcenia polonistka i ologofrenopedagożka. Nauczycielka dyplomowana.  Wychowawczyni klas 4-8, opiekunka SU, klubu Debaty Oksfordzkiej, trenerka Odysei Umysłu i Myślenia Krytycznego. Uczestniczka programów CEO – Szkoła Demokracji oraz CRS1 – Ocenianie Kształtujące. Publikacje w ramach współpracy z Pedagogicznym Wydawnictwem Operon, m.in. testy do „Vademecum z języka polskiego. Egzamin gimnazjalny 2015”, zestawy zadań i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami w publikacji „Język polski. Sprawdzian szóstoklasisty 2016”, trzymodułowy kurs internetowy dla nauczycieli „Sprawdzian 2015”. Publikacja w ramach współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym – opracowanie scenariuszy lekcji do lektury „Magiczne drzewo. Olbrzym”, wydanych w poradniku dla nauczyciela dla klasy czwartej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z MOIMI PUBLIKACJAMI