Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna + do 25 uczniów

Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna + do 25 uczniów

Cena od 323,95 zł

290 zł – cena 1 nauczyciela + 73,95 zł – cena za 1 ucznia

Cena za pakiet – przykłady:

  • 1 nauczyciel + 1 uczeń – 363,95 zł
  • 1 nauczyciel + 5 ucz. – 659,75 zł
  • 1 nauczyciel + 10 ucz. – 1029,5 zł
  • 1 nauczyciel + 15 ucz.- 1399, 25 zł
  • 1 nauczyciel + 25 ucz. – 2138,75 zł

Realizacja zamówienia mailowo pod adresem: ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Kurs „Myślenie krytyczne dla młodzieży” dedykowany jest do tych Nauczycieli, którzy dostrzegają zagrożenia w kontakcie uczniów ze zmanipulowanym przekazem informacyjnym w internecie i pragną rozwijać u swoich podopiecznych postawę krytycznego myśliciela.

Uczestnicy kursu otrzymają szczegółowe scenariusze zawierające m.in. procedury rutyn myślowych pozwalające rozwijać u uczniów umiejętności krytycznej analizy przekazów medialnych, poddawania ich kompleksowej ocenie i nieulegania dezinformacji.

Praca Nauczyciela z tematem przewodnim zaplanowana została tak, aby mógł on rozwijać u swoich uczniów myślenie krytyczne – ważną kompetencję człowieka XXI wieku.

Głównym celem tego kursu jest pokazanie, jak Nauczyciel w pracy z uczniem może zastosować rutyny myślenia krytycznego, by ten poddawał treści kompleksowej ocenie i nie ulegał dezinformacji.

Jest to kurs online, w którego skład wchodzą nagrania, karty rutyn i notatki wprowadzające uczestnika w temat danej lekcji. Materiały dostępne są na platformie cały czas, zatem decyzja o tym, kiedy z nich skorzystasz, należy do Ciebie.

Kurs dostępny jest w 3 wariantach:

  1. Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna
  2. Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna + pakiet dla max 25 uczniów
  3. Pakiet Nauczycielski – wersja szkolna

Pełny opis kursu znajdą Państwo na stronie https://dezinformacja.instytutkrytycznegomyslenia.pl/

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *