Chmurka dla doradców

Chmurka dla doradców

165.00 

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Opis

Chmurka dla doradców zawodowych, czyli jak wspierać klienta
w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji

Witaj na drugiej części kursu dla doradców zawodowych. Na tym etapie skupimy się na praktycznych aspektach pracy z narzędziem jakim jest CHMURKA.

Przygotowałyśmy 8 lekcji, w których pokażemy krok po kroku jak wykorzystać Chmurkę podczas spotkań z klientami, podzielimy się również naszymi doświadczeniami i konkretnymi przykładami, z którymi spotykamy się w naszej pracy.

Warto robić notatki i odpowiadać na pytania zamieszczone pod każdą lekcją.

Zachęcamy, by zaraz po ukończeniu kursu zaplanować konkretne działania wdrożenia Chmurki do swojej praktyki i jak najszybciej zacząć działać 🙂

 

Czego się nauczysz:

 • Rozpoznawania i definiowania konfliktów
 • Docierania do potrzeb, które stoją za wyborami radzących się
 • Wyciągania wniosków dotyczących zasobów i preferencji klienta
 • Wsparcia klienta w poszukiwaniu rozwiązań opartych na zasadzie “wygrana-wygrana”
 • Posługiwania się narzędziem krok po kroku na swoich zajęciach i sesjach doradczych

 

Kurs skierowany jest do:

 • Doradców zawodowych, coachów kariery
 • Psychologów i pedagogów, specjalistów rozwoju osobistego
 • Wychowawców

 

Program kursu:

 1. Lekcja Wstęp – w jaki sposób chmurka może wesprzeć pracę doradcy
 • Kilka słów wprowadzenia na temat zastosowania narzędzia w pracy doradczej
 • Zalety wynikające ze stosowania narzędzia na sesjach doradczych i zajęciach
 1. Konflikty  pracy doradczej
 • Jak rozumiemy konflikt i dlaczego jest ważny.
 • Typy konfliktów (wewnętrzne i zewnętrzne).
 • Z jakimi konfliktami (żądaniami) spotkamy się najczęściej w naszej pracy
  (w zależności od grupy wiekowej).
 1. Potrzeby
 • W jaki sposób docieramy do potrzeb klienta/podopiecznego.
 • Czego jeszcze możemy dowiedzieć się o zasobach i preferencjach klienta dzięki zastosowaniu chmurki.
 1. Cele i rozwiązania
 • Szukanie wspólnego mianownika.
 • Jak wesprzeć klienta w poszukiwaniu rozwiązań.
 1. Analiza przypadków – młodzież szkolna
 2. Analiza przypadków – młodzi dorośli
 3. Analiza przypadków – dorośli
 4. Podsumowanie i zakończenie

 

Korzyści dla Doradcy

Osoby, które ukończą kurs mogą się spodziewać następujących rezultatów, korzyści:

 • Efektywniejsze konsultacje doradcze
 • Wsparcie klienta w rozwiązywaniu jego konfliktów, podejmowaniu decyzji
 • Rozwój empatii
 • Przekazanie narzędzi które służą rozwojowi samodzielności, odpowiedzialności
  i samoświadomości klienta
 • Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich klientów

 

Korzyści dla Twoich Klientów

Klienci, którzy będą mieli do czynienia z chmurką TOC podczas konsultacji doradczych uzyskają następujące korzyści:

 • Uświadomienie i nazwanie własnych konfliktów i potrzeb
 • Zrozumienie potrzeb drugiej strony konfliktu
 • Rozwijanie empatii
 • Samodzielność w analizowaniu konfliktów i własne poszukiwanie rozwiązań
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych
 • Umiejętność przetwarzania informacji
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii
 • Umiejętności analizy i syntezy
 • Większa motywacja

 

Lekcja 1

Wstęp – w jaki sposób Chmurka może wesprzeć pracę doradcy

Polecenie

 1. Obejrzyj pierwszy filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z zadaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

W pierwszym odcinku dowiesz się, dlaczego myślenie krytyczne może być wartościowym wsparciem w pracy doradcy zawodowego, poznasz również zalety stosowania Chmurki na sesjach doradczych. W filmiku przedstawimy również ogólne uwagi techniczne i metodyczne dotyczące pracy z omawianym narzędziem.

 

Pytania do tematu

 1. Jakie jeszcze dostrzegasz zalety wprowadzenia narzędzi myślenia krytycznego na swoich zajęciach indywidualnych lub grupowych?
 2. Zastanów się, w których obszarach pracy lub życia prywatnego możesz zastosować Chmurkę w najbliższym czasie?

 

 

Lekcja 2

Konflikty w pracy doradczej 

Polecenie

 1. Obejrzyj drugi filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z zadaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

Podczas tej lekcji zapoznasz się z istotą konfliktów w pracy doradczej. Pojawią się tu treści dotyczące m.in. identyfikacji problemów i rodzaju konfliktów. Zastanowimy się z jakimi konfliktami spotykamy się najczęściej w pracy doradcy.

 

Pytania do tematu

 1. Z którym obszarem poruszanej tematyki spotykałeś/aś się do tej pory najczęściej? Przypomnij sobie te sytuacje.
 2. Jakie dylematy związane z życiem prywatnym lub zawodowym zauważasz aktualnie
  u siebie? Jakiego rodzaju są  to konflikty?

Lekcja 3

Potrzeby

Polecenie

 1. Obejrzyj trzeci filmik.
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z zadaniami.
 3. Zrób krótkie notatki.

 

Opis filmiku

Na tej lekcji poznasz definicję potrzeb i dowiesz się co nam daje wiedza na temat potrzeb klienta.  Zapoznasz się z różnymi sposobami docierania do potrzeb.

 

Pytania do tematu

 1. W jaki sposób dotychczas pozyskiwałeś/aś wiedzę o potrzebach klienta?
 2. Z jakimi potrzebami klienta spotkałeś/aś się ostatnio podczas pracy doradczej?

 

Lekcja 4

Cele i rozwiązania

Polecenie

 1. Obejrzyj czwarty filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z zadaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

W pierwszej części czwartego odcinka dowiesz się, jaką wartość do procesu doradczego może wnosić element poszukiwania wspólnego celu oraz jak ułatwić klientowi jego odnalezienie. Dowiesz się również, w jaki sposób narzędzie Chmurka może pomóc radzącemu się znaleźć rozwiązania oparte na zasadzie wygrana-wygrana.

Pytania do tematu

 1. Przypomnij sobie przykłady niekonstruktywnych rozwiązań konfliktów, które były omawiane w pierwszej, teoretycznej części kursu.
 2. Przywołaj w pamięci różne sytuacje wynikające z pracy lub życia codziennego, które w Twoim odczuciu mogłyby stanowić przykłady konfliktów rozwiązanych konstruktywnie (z zadbaniem o potrzeby obu stron) i takie, które pomijały któreś
  z potrzeb. Jakie dostrzegasz lub przewidujesz konsekwencje w obu przypadkach?

 

Lekcja 5

Analiza przypadków – młodzież szkolna

Polecenie

 1. Obejrzyj piąty filmik
 2. Odpowiedz na pytania i wykonaj zadania do filmu
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

W piątym odcinku opowiemy z jakimi dylematami borykają się najczęściej nastolatkowie, czyli młodzież szkolna. Na podstawie konkretnych przypadków zaczerpniętych z naszej pracy pokażemy, w jaki sposób możemy wesprzeć ich w uzyskiwaniu lepszego rozumienia konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań.

 

Pytania tematu

 1. Na podstawie doświadczeń wyniesionych z własnej pracy lub obserwacji, pomyśl,
  z jakimi jeszcze sytuacjami, dylematami mogą mierzyć się nastolatkowie? Jak sytuacje te wpływają na ich życie? W jaki sposób najczęściej strony zaangażowane w konflikt próbują go rozwiązywać i jakie są tego konsekwencje?
 2. Zaplanuj pracę z Chmurką z wybranym klientem z omawianej grupy wiekowej.

 

Lekcja 6

Analiza przypadków – młodzi dorośli 

Polecenie

 1. Obejrzyj szósty filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z pytaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

W szóstym odcinku opowiemy o przykładowych konfliktach i dylematach, które mogą wystąpić wśród osób między 20 a 39 rokiem życia, nazwanych przez nas “młodymi dorosłymi”.

 

Pytania do tematu

 1. Na podstawie doświadczeń wyniesionych z własnej pracy lub obserwacji, pomyśl,
  z jakimi jeszcze sytuacjami, dylematami mogą mierzyć się młodzi dorośli? Jak sytuacje te wpływają na ich życie? W jaki sposób najczęściej strony zaangażowane w konflikt próbują go rozwiązywać i jakie są tego konsekwencje?
 2. Zaplanuj pracę z Chmurką z wybranym klientem z omawianej grupy wiekowej.
 3. Pomyśl o własnym dylemacie i rozpisz go na Chmurce.

 

Lekcja 7

Analiza przypadków – dorośli

Polecenie

 1. Obejrzyj siódmy filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z pytaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

Siódma lekcja będzie o osobach z grupy wiekowej 40+. Opowiemy o przykładach sytuacji trudnych i dylematach z jakimi mogą mieć do czynienia.

 

Pytania do tematu

 1. Na podstawie doświadczeń wyniesionych z własnej pracy lub obserwacji, pomyśl,
  z jakimi jeszcze sytuacjami, dylematami mogą mierzyć się osoby dorosłe? Jak sytuacje te wpływają na ich życie? W jaki sposób najczęściej strony zaangażowane w konflikt próbują go rozwiązywać i jakie są tego konsekwencje?
 2. Zaplanuj pracę chmurką z wybranym klientem z omawianej grupy wiekowej.
 3. Pomyśl o własnym dylemacie i rozpisz go na Chmurce.

 

Lekcja 8

Podsumowanie i zakończenie

Polecenie

 1. Obejrzyj ósmy filmik
 2. Odpowiedz na pytania i zapoznaj się z pytaniami
 3. Zrób krótkie notatki

 

Opis filmiku

Ósmy odcinek jest podsumowaniem wszystkich lekcji dotyczących pracy z Chmurką.

 

Pytania do tematu

 1. Jakie są Twoje refleksje związane z wykorzystaniem Chmurki w procesach doradczych?
 2. Jaki będzie Twój pierwszy krok we wdrożeniu tego narzędzia?

 

ZAKOŃCZENIE 

Gratulujemy! Ukończyłeś/aś kurs „Chmurka dla doradców zawodowych, czyli jak wspierać klienta w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.”

Mamy nadzieję, że było to dla Ciebie cenne doświadczenie i masz już wiele pomysłów na to, jak zastosujesz Chmurkę w swojej pracy. Warto przejrzeć swoje notatki
w celu usystematyzowania wiedzy oraz jak najszybciej wdrożyć Chmurkę do swoich działań na gruncie zawodowym i prywatnym. Zachęcamy Cię do nieustannego rozwijania refleksyjności u siebie i swoich klientów!

 

Trzymamy kciuki! Powodzenia!

Agata Kowalik-Zydek i Agnieszka Dobbek-Szuta

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *