Czego uczą nas decyzje trzech świnek?

Czego uczą nas decyzje trzech świnek?

POSTAWY

 • Przetwarzam informacje
 • Rozpoznaję swoje i innych emocje, potrzeby
 • Kwestionuję oczywistości, własne założenia
 • Odróżniam fakty od opinii

RUTYNY

 • Most
 • Słyszę, myślę, zastanawiam się
 • Double bubble
 • Pomyśl, znajdź parę, podziel się

KOMPETENCJE KLUCZOWE

 • Świadomość i ekspresja kulturalna
 • Osobiste, społeczne, umiejętności uczenia się

MATERIAŁ

 • Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Między nami. Język polski 4, GWO, Gdańsk 2021 (Peter Holeinone, Trzy małe świnki).
 • Karolina Grabarczyk, Nika Jaworowska, Trzy świnki, Tribajka, Gdańsk 2019.

Spotkanie z lekturą na wesoło. Słomuś, Cegluś i Drewienko zawsze budzą emocje uczniów, zwłaszcza, że każdy z nich może nazwać bohaterów wedle uznania, byle zgodnie z treścią utworu. Lekcję zaczęliśmy od rutyny myślowej MOST do rzeczownika decyzja.  Zapoznaliśmy się ze skojarzeniami uczniów, pytaniami budzącymi ich ciekawość odnośnie tego słowa oraz porównaniami.

Kolejnym krokiem było odczytanie tekstu z podręcznika, by następnie uczniowie rutyną SŁYSZĘ-MYŚLĘ-ZASTANAWIAM SIĘ mogli zapisać swoje obserwacje i przemyślenia. Porozmawialiśmy o tym, co zwróciło uwagę uczniów, zdziwiło, zainteresowało. Czwartoklasiści w parach uzupełnili kartę pracę z podręcznika-przyporządkowali domkom świnek określenia oraz cechy charakteru każdemu z bohaterów.

Następnie uczniowie wybierali z zaproponowanych w podręczniku przysłów to, które według nich najbardziej adekwatnie oddaje sedno utworu. Wcześniej objaśniliśmy znaczenie przysłów.

zdj. z podręcznika GWO

 

Zapoznałam uczniów z treścią książeczki wydawnictwa Tribajka. To publikacja również obrazkowa. Czytałam Czwartoklasistom historię trzech świnek, sióstr. Do treści razem rysowaliśmy obrazki, zgodnie w wytycznymi autorek. Duuużo śmiechu i analiz. Ciekawy kontekst oraz aktywność. Postanowiliśmy oba utwory zestawić rutyną DOUBLE BUBBLE. Wszyscy zaangażowali się w szukanie cech wspólnych i różniących oba utwory oraz prosiaczki i świnki.

Spotkanie zakończyliśmy rozmową w parach, której celem było wymienienie się odpowiedziami na pytanie z tematu.