Myślenie krytyczne wspiera rozwiązywanie problemów!

Myślenie krytyczne wspiera rozwiązywanie problemów!

Myślenie krytyczne wspiera rozwiązywanie problemów!

W wielu rankingach kompetencji na XXI w, jak choćby ten poniżej można zauważyć, że myślenie krytyczne znajduje zaraz się blisko kompetencji „rozwiązywania problemów”, którą uważa się dziś za kluczową w erze infromacji

Tak naprawdę obie kompetencje są ze sobą powiązane. Nie można rozwiązać złożonych problemów, bez umiejętności krytycznego myślenia (krytycznej oceny posiadanych informacji). Sama zaś kompetencja myślenia krytycznego, jeśli nie służy kreatywnemu rozwiązaniu problemów, jest zubożała.

Dlaczego myślenie krytyczne miałoby pomóc w rozwiązaniu złożonych problemów? Prawdopodobnie dlatego, że problemy nie zostały do tej pory przeanalizowane.

Albert Einstein powiedział, że gdyby miał 60 min na rozwiązanie problemu, to 55 min poświęciłby na jego zrozumienie, a dopiero ostatnie 5 min na znalezienie rozwiązania.

Jeśli pójdziemy tym torem myślenia, to widzimy, ze największą uważność, nasze zasoby powinniśmy poświęcić na zrozumienie problemu. Jak to zrobić? Zastosować kilka postaw z myślenia krytycznego:

  1. Poszukiwanie faktów
  2. Odróżnienie faktów od opinii
  3. Przetworzenie posiadanych informacji
  4. Umiejętność zadania pytań do dalszej eksploracji tematu
  5. Postawienie precyzyjnej hipotezy
  6. Zebranie dowodów, logicznych argumentów za tą hipotezą
  7. Zbadania naszych założeń, przekonań na temat tej sytuacji, tego problemu
  8. Ewaluacja zebranych materiałów i sprawdzenie czy hipoteza ma miejsce

Jeśli problem jest bardzo złożony to możemy zastosować jedno z narzędzi krytycznego myślenia, które nazywaj się „5 x dlaczego” – tyle razy musimy zadać pytanie dlaczego, aby dotrzeć do źródła informacji, przyczyny tego problemu, prawdopodobnie konfliktu.

Rozwiązywanie problemów na bazie intuicji, przeczucia i próbowania rozwiązań na zasadzie „jakoś to będzie” nie służy rozwojowi naszej świadomości, mądrości, zrozumienia procesów – jest bardziej zabawą w totolotka.

Jeśli zatem chcesz potrafić rozwiązywać złożone problemy, to przyjmij postawę(y) osoby myślącej krytycznie

Zdjęcie:  Shutterstock