Nie warto zadzierać z silnymi kobietami (ucz.kl.6). Poznajemy legendarną Wandę

Nie warto zadzierać z silnymi kobietami (ucz.kl.6). Poznajemy legendarną Wandę

POSTAWY

 • Potrafisz przetwarzać informacje
 • Rozwiązujesz problemy
 • Kwestionujesz oczywistości i własne założenia
 • Potrafisz analizować, oceniać

KOMPETENCJE KLUCZOWE

 • Obywatelskie
 • Osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
 • W zakresie przedsiębiorczości

RUTYNY

 • Most 1
 • Pomyśl- znajdź parę- podziel się
 • Teza-argument-pytanie
 • Winda

MATERIAŁ

 • Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Między nami. Język polski 6, GWO, Gdańsk 2020, s.148 (Agnieszka Suchowierska, Wanda i Wanda).
 • Tina Oziewicz, Co robią uczucia?, il. Aleksandra Zając, Dwie Siostry, Warszawa

Spotkanie z legendarną Wandą należało rozpocząć z przytupem, wybraliśmy rutynę MOST do rzeczownika odwaga. Po odczytaniu i rozmowie o propozycjach uczniów zatrzymaliśmy się, by podyskutować o cytacie z książki Tiny Oziewicz, że Odwaga odpoczywa w samym środku lasu. To już nasze kolejne spotkanie z tą cudowną publikacją.

Odczytaliśmy z podręcznika tekst o Wandzie, wcześniej uczniowie poznali pytania, na które powinni znaleźć odpowiedź, by następnie w grupach przygotować notatkę o bohaterce według jednego schematu. Szukali odpowiedzi  na pytania: Kim była? Z jakiej rodziny pochodziła? Jaka była? Jaką była władczynią? Jakie trudne decyzje podjęła?

Po rutynie myślowej POMYŚL-ZNAJDŹ PARĘ I PODZIEL SIĘ przejechaliśmy się razem WINDĄ i poznaliśmy przemyślenia każdej z grup.

Przyszedł czas, aby wykorzystać zebraną wiedzę do argumentowania. Najpierw wspólnie zebraliśmy tezy, które uczniom „pasowały” do tematyki zajęć:

 1. Nie warto wychodzić za kogoś, kogo się nie kocha.
 2. Urodą można wygrać wojnę.
 3. Warto być odważnym.
 4. Nie warto zadzierać z silnymi kobietami.
 5. W życiu są ważniejsze sprawy niż małżeństwo.
 6. Ślub należy brać tylko z miłości.

7.Miłość to nie przymus.

 1. Do miłości trzeba dojrzeć.
 2. Trzeba mieć swoje zdanie i być niezależnym.
 3. Mądrością pokonasz wszystkie problemy.
 4. Odwzajemniona miłość uskrzydla.

Dobre, prawda!?! A to dopiero połówka klasy szóstej 😊!

Następnie każdy uczeń wybierał swój punkt do argumentacji (wedle wcześniej ustalonych wytycznych) rutyną TEZA-ARGUMENT-PYTANIE. Zapoznaliśmy się z propozycjami uczniów, przeanalizowaliśmy budowę argumentów, dobór lektur oraz pytania, jakie zaproponowali uczniowie. Jednym z nich, o sile kobiet, zajmiemy się na godzinie wychowawczej.

Myślenie zatrzymuje, rozwija, łączy i powoduje uśmiech na twarzy 😊.