Czego uczy nas koala?

Czego uczy nas koala?

POSTAWY

 • Kwestionuję oczywistości, własne założenia.
 • Rozwiązuję problemy.
 • Rozpoznaję swoje i innych emocje.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

 • Obywatelskie
 • Osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się

RUTYNY

 • Most
 • Widzę, myślę, zastanawiam się
 • Teza, argument, pytanie
 • Pomyśl, znajdź parę, podziel się
 • 5xdlaczego

MATERIAŁ

 • Bright, J.Field, Koala, który się trzymał, Zielona Sowa, Warszawa 2021r.

Łączenie treści literackich i gramatycznych staje się dla mnie priorytetowe. W życiu nie oddzielamy tych działów, wszystko musi na co dzień współgrać, razem z refleksją. Przykładem takiej lekcji może być, bardzo na czasie, spotkanie z uczniami i rozmowa o zmianach. Na początku wprowadzenie, np. MOSTEM, gdzie dowiaduję się od uczniów, że dla kogoś zmiana to nowość/zagmatwanie/podekscytowanie. Uczeń zapytuje, dlaczego ludzie zmian się boją i po co one są nam potrzebne. Uważa, że zmiana jest jak poznanie nowego człowieka. Proszę mi wierzyć, że wszyscy uczniowie zadanie wykonują. Czasami brakuje komuś pytania lub porównania, ale z każdym kolejnym mostem odpowiedzi przybywa, a nieśmiałość zastępuje pewność. Aby było nam łatwiej rozmawiać o zmianach w życiu, poznajemy historię misia. Uczeń po wysłuchaniu treści utworu, kolejną rutyną SŁYSZĘ-MYŚLĘ-ZASTANAWIAM SIĘ, dzieli się z klasą informacją, że usłyszał historię bohatera, który co dzień robi to samo. Pomyślał, że zwierzątko stresowało się zejściem z drzewa. Zastanawiające okazało się to, czy koala  kiedyś zszedł na ziemię i spotkało go coś złego.

Omówienie sytuacji bohatera dało nam wiele przykładów empatii, zastanowienia oraz elementów debaty. Następnie z koalą przeszliśmy do TEZY, ARGUMENTU, PYTANIA. Jedną z tez, którą wybraliśmy wspólnie z propozycji do uzasadnienia była: „Nigdy nie mów nigdy”.  Jedna z uczennic napisała, że zgadza się z tymi słowami, bo w jej ulubionej lekturze „Ronja, córka zbójnika”, bohaterka po pierwszym dniu w lesie została zaatakowana przez szarucha, a i tak kolejnego dnia wróciła do tego miejsca i stanęła twarzą w twarz ze swoimi lękami. Wygrała. Spędzała czas w lesie, co nauczyło moją uczennicę, aby się nigdy nie poddawać. Zadała również pytanie: Ile procent ludzi dąży do swych celów?

Następnie uczniowie w parach zastanawiali się,  co to znaczy być sobą. Aby utrwalić treść utworu oraz przypomnieć omawiane niedawno części mowy, w grupach wypisywali osobowe formy czasownika związane z działaniami misia koala, najważniejsze rzeczowniki związane z tekstem, charakterystyczne dla opowiadania przymiotniki oraz liczebniki. Dzięki ciekawej, krótkiej historii, postawom i rutynom  MK szóstoklasiści na zajęciach mieli kształcenie literackie, kulturowe i językowe, tworzyli wypowiedzi. Mieli czas na samokształcenie. A na podsumowanie ponownie zadbanie o poprawny zapis przy rutynie 5XDLACZEGO.

Dlaczego tak ważne jest odkrywanie własnego ja?

Byśmy wiedzieli, kim jesteśmy.

Żeby podejmować decyzje, które nie będą wbrew nam.

Żeby dobrze się ze sobą czuć i nie żałować.

Żeby poczuć swoją wartość i mieć czyste sumienie.

Powyższy przykład lekcji pokazuje myślenie ucznia, różnorodność aktywności i celowość działań.