Powtarzać, utrwalać, przekazać władzę uczniom? Oczywiście i to zdalnie! W grupie siła!

Powtarzać, utrwalać, przekazać władzę uczniom? Oczywiście i to zdalnie! W grupie siła!

Moi uczniowie polubili i docenili wartość pracy nad zagadnieniem, tekstem, tematem w grupach. Czasami dobierają się sami, kiedy indziej pomaga kolejność losowa czy patyczki. Dzieciaki uczą się od siebie, tłumaczą niezrozumiałe kwestie, wspólnie ustalają odpowiedź. Każdy pracuje. Minął już czas, że jeden zrobi, a reszta się podpisze. Współodpowiedzialność, informacja o podziale zadań trafia do mnie i rozmawiamy o trudnościach oraz sukcesach ich wspólnych działań.

Poniżej efekt pracy uczniów klasy 6e, kiedy ćwiczyli wspólnie czytanie ze zrozumieniem treści fragmentu „Tajemniczego ogrodu” (który nie jest naszą lekturą), wyszukiwali informacje, korzystali z rutyn w oparciu o postawy myślenia krytycznego:

-Potrafisz przetwarzać informacje.

-Potrafisz analizować, tworzyć hipotezy, oceniać.

 

Wykorzystaliśmy rutynę WIDZĘ, MYSLĘ, ZASTANAWIAM SIĘ, ponieważ ważnym było dla mnie, aby uczniowie uważnie „obserwowali” czytany fragment, pobudzili swoją ciekawość, wdrażali interpretację. Kolejna rutyna to KOLOR, SYMBOL, OBRAZ, którą bardzo lubię, dzięki niej uczniowie tworzą haki pamięciowe, budują interdyscyplinarną bazę skojarzeń, myślą wizualnie.

Przy okazji utrwaliliśmy środki poetyckiego wyrazu-epitet i wyraz dźwiękonaśladowczy.

 

Przygotowałam materiał (wystarczy fragment tekstu, zdjęcie, obraz, itd.), podałam cel i nacobezu, następnie wszystko w rękach uczniów. Dzieciaki angażują się, dzielą pracą i wiedzą, nauczyciel obserwuje i służy pomocą, kiedy grupa się do niego zgłasza z zapytaniem, wtedy nakierowuje.

Powstaje ciekawy materiał, głos uczniów w dyskusji i lekcji, nie podawczo, a refleksyjnie i z uwagą przygotowany Jednak najważniejsza jest satysfakcja i dzielenie się wypracowanymi odpowiedziami z klasą, usłyszenie pozytywnej informacji zwrotnej od kolegi czy koleżanki z wirtualnej ławki.

Wiadomo, że nie każdy uczeń od razu tworzy skomplikowane hipotezy, wyszukane powiązania, rozbudowaną argumentację. Jednak taka praca sprawia, że każdy wdraża się w swoim tempie, nie jest krytykowany, czuje się bezpiecznie i stopniowo otwiera na działanie.

 

Poniżej zdjęcia wypowiedzi uczniów, praca zdalna wspierana jest przez arkusze pracy wspólnej 😊. Zadania były również przesłane do mnie, stąd naniesione poprawki w pisowni i odesłane potem do uczniów.