Myślenie Logiczne – uczenie myślenia

Myślenie Logiczne – uczenie myślenia

76.00 

Celem kursu jest nauczenie się stosowania „Gałęzi TOC” – narzędzia do nauki logicznego wnioskowania. Celem poszczególnych tematów jest: nauka wyciągania wniosków z warunków “jeżeli…to…” oraz świadome budowanie związków przyczynowo-skutkowych. Na kursie uczymy też logicznego sprawdzania wniosków i towarzyszących im założeń zwłaszcza tych występujących w treściach lekcyjnych.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Opis

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 • Nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • Nauczycieli wychowawców
 • Psychologów, pedagogów;

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym “przerobionym” kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien “ćwiczyć” na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych – przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs, mogą się spodziewać następujących rezultatów i dydaktycznych korzyści

 • Wizualne prezentowanie treści lekcji;
 • Tworzenie (z omawianej treści) zrozumiałych dla uczniów związków przyczynowo-skutkowych;
 • Szybsze zapamiętywanie i skuteczniejsze rozumienie treści lekcji;
 • Naturalne tworzenie warunków do pracy zespołowej w klasie;
 • Większa aktywności uczniów w dyskusji i pracy zespołowej dzięki lepszej motywacji;
 • Zwiększona aktywna praca samodzielna uczniów;
 • Efektywniejsza i szybsza realizacja podstawy programowej;
 • Rozwój kompetencji “myślenia krytycznego” u swoich uczniów.

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałęzią logiczna TOC na swoich lekcjach uzyskają następujące korzyści (kompetencje)

 • Szybsze i efektywniejsze zrozumienie treści na lekcji;
 • Tworzenie własnych związków przyczynowo-skutkowych z treści lekcyjnych;
 • Własne interpretacje tekstów i treści lekcyjnych;
 • Zrozumienie obecności związków przyczynowo-skutowych w otaczających ich rzeczywistości;
 • Umiejętność przetwarzania informacji;
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii;
 • Umiejętność przewidywania konsekwencji;
 • Dłuższe zapamiętywanie i treści i umiejętność szybkiego ich odtwarzania;
 • Umiejętności analizy i syntezy;
 • Zwiększona motywacja;
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej w klasie.

Program kursu

1. TOC – o narzędziach myślenia krytycznego
TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints [teoria ograniczeń], to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie. Tak rozumiane ograniczenie to zazwyczaj czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, w szczególności realizację wyznaczonego celu. Metoda i jej narzędzia pozwalają na identyfikację ograniczeń i późniejszą ich eliminację, co wpływa na poprawę całego działającego systemu (życia, pracy z klasą czy pojedynczym uczniem, zadania w biznesie).


2. Związki Przyczynowo-Skutkowe
W tej części kursu przekażemy podstawowe wiadomości na temat \\\\\\\”Gałęzi Logicznej\\\\\\\” – pierwszego narzędzia TOC i wprowadzimy pojęcie \\\\\\\”związków przyczynowo-skutkowych\\\\\\\”. Dowiecie się Państwo, co to są związki przyczynowo-skutkowe, dlaczego są ważne w naszym życiu, czy można je zastosować w szkole oraz jak mogą pomóc uczniom?


3. Konstrukcja tekstu – analiza “gałęzią logiczną”
Tym, czym będziemy się zajmować przy okazji pracy z Gałęzią Logiczną, najczęściej jest refleksją nad “konstrukcją tekstu\\\\\\\”. W tym właśnie znaczeniu pytamy o czytanie \\\\\\\”ze zrozumieniem”. Dlaczego zatem warto analizować i rozumieć (interpretować) teksty?


4. Gałąź logiczna – konieczność i wystarczalność przyczyn
Gałąź logiczna – konieczność i wystarczalność przyczyn – cz.1. Zapraszam na prezentację dotyczącą sposobu budowania Gałęzi Logicznej. Krok po kroku wyjaśniamy pierwszy etap procesu.

5. Gałąź logiczna cz. 2 – budowanie relacji p-s za pomocą “boksów”
Gałąź logiczna – budowanie relacji przyczynowo-skutkowych za pomocą “boksów – cz.2. Zapraszam na kolejną prezentację o sposobie budowania Gałęzi Logicznej. W filmie wyjaśnimy sposób budowania gałęzi z boksów na podstawie konkretnego tekstu.


6. Gałąź logiczna cz. 3 – sprawdzanie logiczności wnioskowania “od tyłu”
Zapraszam na kolejną prezentację dotyczącą sposobu budowania Gałęzi Logicznej. W filmie wyjaśnimy dodatkowe kwestie budowania gałęzi, w szczególności sprawdzanie poprawności (czytanie z “ponieważ”).


7. Gałąź logiczna cz. 4 – porównanie dwóch analiz: negatywnej i pozytywnej
Zapraszam na kolejną, już 4 prezentację dotyczącą tym razem “Gałęzi negatywnej”. Porównamy oba sposoby zapisu, odpowiemy na pytania – po co to robimy, omówimy najciekawsze przykłady.


8. Videoblog czyli więcej materiałów o myśleniu krytycznym
Zachęcam i bardzo zapraszam do odwiedzenia i ewentualnej subskrypcji mojego kanału (videoblogu) poświęconego temu zagadnieniu.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *