“Wszyscy myślą, że potrafią myśleć”. O potrzebie krytycznego myślenia w organizacjach