10. Ciekawość myślenia uczniów

10. Ciekawość myślenia uczniów

To główna cecha charakteryzująca nauczyciela ze Szkoły Uczącej Myślenia. Nauczyciel ten bezustannie poszukuje możliwości do tworzenia warunków sprzyjających myśleniu i uczeniu się swoich uczniów. Z ogromnym zaciekawieniem podchodzi do kolejnej lekcji, wypatrując w niej  możliwości posłuchania swoich uczniów.

Włączamy myślenie!

#culturesofthinking #pzharvard #SUM #uczymymyślenia #visiblethinking #visiblelearning #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #krytycznemyślenie