Dyrektor – Nauczyciel – Lider

Dyrektor – Nauczyciel – Lider

Pięknie się prezentują te trzy słowa, trzy słowa i jedna osoba. Warto się zastanowić nad mocą każdego z nich w odniesieniu do pozostałych. I myśląc krytycznie postawić pytania:

Jaki wpływ ma „ja” dyrektor na  „ja” nauczyciela, a  „ja” nauczyciel na „ja” lidera, jak zrozumieć „ ja” lidera w kontekście „ ja” dyrektora?

Od początku mojej drogi zawodowej na stanowisku dyrektora wszystkie te słowa miały i mają równie silną moc.  Taka synergia trzech słów, trzech „ja”. Jestem ciekawa zmian jakie przynoszą nowe teorie zarządzania, jestem ciekawa praktycznych rozwiązań, przykładów, jestem ciekawa nowych metod nauczania, nowoczesnych technologii. Ciekawość, zainteresowanie, uczenie się w każdym obszarze bycia dyrektorem, nauczycielem i liderem.

Dzisiaj przykład „ja” nauczyciel, które to „ja” ma wpływ na całą szkolną społeczność. Nauczyciel-  Lider – Dyrektor  w tym wypadku nastąpiła zmiana kolejności. Nauczyciel, który rozumie jak ważne są relacje,  dba o atmosferę na zajęciach, szanuje ucznia, jest kreatywny, wymagający, inspirujący, odważny, kulturalny, zaangażowany, dający dobry przykład, myślący krytycznie.

To „ja” nauczyciel,  które daje wiele satysfakcji, w byciu liderem i dyrektorem. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, przyrody i doradztwa zawodowego, każdy kawałek
z tej mojej szkolnej rzeczywistości wpływa na to, w jaki sposób prowadzę zajęcia. Nauczyciel wychowania fizycznego ma wpływ na nauczyciela przyrody, doradca zawodowy na nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody na… etc. Łączę, kwestionuję, wyciągam wnioski, analizuję, pytam uczniów, szukam podpowiedzi u innych nauczycieli.

Rozwijam się jako nauczyciel, a jednocześnie jako lider i dyrektor.

Przykład lekcji zdalnych z wychowania fizycznego w kl.5 i kl.6

Pytania: Czy cierpliwość jest potrzebna sportowcom, nauczycielom, Tobie, ludziom?

Jeśli jest( wszyscy uczniowie stwierdzili, że jest) to po co?, dlaczego?

W jaki sposób mogę poprawiać swoją „cierpliwość”?

Rutyna: Chalk talk

Postawa MK: Potrafisz analizować, stawiać hipotezy, oceniać

Przykładowe odpowiedzi uczniów:

– „Na przykład w jeździectwie cierpliwość jest potrzebna, jeśli koń cię nie słucha, kilkukrotnie  trzeba powtórzyć  zadanie”

– „Sportowcom jest potrzebna cierpliwość bo aby osiągnąć cele trzeba długo ćwiczyć, żeby się udało i jak np. przegrają to muszą mieć cierpliwość i  trenować jeszcze bardziej”

– „Trzeba mieć cierpliwość ja np. muszę się uzbroić w cierpliwość ponieważ chcę zostać mistrzynią w tańcu a na razie muszę na to czekać i trenować”

Uczniowie myśląc o cierpliwości i zastanawiając się nad sobą, nad swoim zachowaniem zaproponowali: wykonanie głębokich wdechów i wydechów, powtarzanie tych samych zadań, powtarzanie działań, aż do skutku, nie poddawanie się, pracę na błędach.  Uff i o to właśnie chodziło, kształtujmy nawyki, wyciągajmy wnioski, kwestionujmy, myślmy, słuchajmy, dyskutujmy.

Na lekcji wykonaliśmy puzzle według mojej instrukcji, dostrzegając, że instrukcja podana słownie prowadzi do różnych rezultatów i poćwiczyliśmy cierpliwość m.in. powtarzając ćwiczenia wzmacniające nasze mięśnie posturalne. Dając dobry przykład ćwiczyłam razem
z młodzieżą.

Dyrektor – Nauczyciel – Lider

Myśląc o swoich pozostałych „ja”, dostrzegam pewne podobieństwa moich postaw, zachowań w pracy dyrektora i lidera. Czyż nie?

Pozdrawiam,

Agnieszka Pilch