„Jak bardzo interpunkcja bije mnie po twarzy?”

„Jak bardzo interpunkcja bije mnie po twarzy?”

Interpunkcja towarzyszy nam w codziennych działaniach. Maile, wypracowania, esemesy, podania, zaproszenia, listy, itd. Jednak z punktu widzenia ucznia, to narzędzie udręki, bo obniża punktację, samoocenę, frustruje. Jest piętą achillesową uczniowskich i nauczycielskich działań. Stąd poszukiwania sposobów na redagowanie tekstów poprawnych interpunkcyjne. W ósmej klasie temat wraca regularnie niczym bumerang.

 

 • POSTAWY
 • Potrafisz przetwarzać informacje.
 • Umiesz tworzyć logiczne powiązania.
 • Myślisz o myśleniu.
 • RUTYNY
 • Myśl, kombinuj, badaj.
 • Double buble.
 • Teza, argument, pytanie.
 • MATERIAŁ
 • Prezentacje genial.ly na temat interpunkcji (p.Magdaleny Gołyszny

https://view.genial.ly/6058ebc40718030d6b0dd989/presentation-o-przecinkach?fbclid=IwAR3FGyzlykiXxvAf8nfcYwSPjAiddgyyVqzGL7KJj-vj34PG8COjsTBMPsM).

 • Fragment książki Lauren Wolk „Rok, w którym nauczyłam się kłamać”

 

O poprawnej interpunkcji rozmawiamy i ćwiczymy ją na każdych zajęciach, jednak czasami poświęcamy z ósmoklasistami lekcję tylko temu zagadnieniu. Uczniowie wskazują, że najlepsze dla nich do zapamiętania zagadnienia gramatycznego są ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, robienie notatek i graficzne/kolorowe wstawki.

 

Spotkanie z przecinkami rozpoczęliśmy od rozmowy na temat interpunkcji zdania złożonego, wykorzystując rutynę MYŚL -KOMBINUJ-BADAJ. Uczniowie wskazywali, co już na ten temat wiedzą (rozdzielanie zdań składowych, wtrącenia, wyliczenia, rola spójników). Mówili o konieczności wykonywania ćwiczeń, autokorekcie prac. Potrzebę zgłębiania tematu motywowali chęcią poprawnego zapisywania oraz bycia dobrze zrozumianym przez czytelników naszych wiadomości.

Następnie omówiliśmy przykłady zdań, w których miejsce wstawienia przecinka zmienia zupełnie przekaz informacyjny.

 1. Do domu weszła mama, na głowie miała nową fryzurę, na nogach czarne buty z klamrami, na ustach czerwoną szminkę, w oczach błyszczały iskierki.
 2. Do domu weszła mama na głowie, miała nową fryzurę na nogach, nowe buty, z klamrami na ustach, czerwoną szminkę w oczach, błyszczały iskierki.
 3. Operować nie można, czekać!
 4. Operować, nie można czekać!
 5. Twoja stara piła, leży w piwnicy.
 6. Twoja stara piła leży w piwnicy.
 7. Lubię gotować moją rodzinę i zwierzęta.
 8. Lubię gotować, moją rodzinę i zwierzęta.

Uczniowie wskazywali błędy, ich humorystyczny, niekulturalny lub tragiczny przekaz. Wyciągali wnioski.

 

Przeszliśmy do omówienia zasad pisowni przecinków, skorzystaliśmy z dostępnej w przestrzeni wirtualnej prezentacji w aplikacji genial.ly. Skupiliśmy się na analizie wykorzystanych przykładów (co w nich dostrzegamy, czy nas coś zastanawia, czego nie rozumiemy).

 

Teraz czas na DOUBLE BUBBLE MAP 😊 w formie, wygodnej na zdalnym nauczaniu, tabeli – do porównania zdania pojedynczego i złożonego. Uczniowie podali po przykładzie każdego z typów zdań i przeszliśmy do wskazania podobieństw i różnic, wartych zapamiętania.

Nadszedł czas na analizę tekstu, fragmentu powieści. Wspólnie, wypowiedzenie po wypowiedzeniu, wskazywaliśmy orzeczenia i uzupełnialiśmy braki interpunkcyjne – z uzasadnieniem, dlaczego decydujemy się na dodanie przecinka.

Na zakończenie zapytałam uczniów, jakie tezy przychodzą im do głowy odnośnie naszego gramatycznego spotkania i przeszliśmy do pracy w programie Padlet. Wybraliśmy trzy główne tezy z zaproponowanych przez Ósmoklasistów (rutyna TEZA-ARGUMET-PYTANIE):

Każdy z uczniów wybrał jedną z tez i dopisywał do niej wspierający argument (nie zawsze w pełni poprawnie zapisany interpunkcyjnie, ale przecież trening czyni mistrza i uczymy się na błędach 😉) oraz następnie pytanie, na które odnośnie tezy chciałby znaleźć odpowiedź. Omówiliśmy zapisy, pytania i …braki interpunkcyjne 😊. To była bardzo udana lekcja, łącząca gramatykę z argumentacją!