Ty też możesz zmieniać świat!

Ty też możesz zmieniać świat!

Ty też możesz zmieniać świat!

 

Zaprosiłam dzieci do rozmowy o supermocy, jaką jest umiejętność zmieniania świata. Inspiracji do zajęć było kilka, m. in. omawiane we wszystkich moich klasach lektur, a także historie niezwykłych bohaterów. Bardzo zależało mi, żeby – wychodząc od analizy postaw książkowych bohaterów – przejść do bohaterów dnia codziennego, moich uczniów. Chciałam tymi lekcjami zwrócić ich uwagę na supermoce, które mają w sobie i na to, co mogą zrobić z tą wiedzą.

 

 

Co znaczy słowo SUPERMOC? Od tego pytania rozpoczęliśmy zajęcia. Rutyna myślenia krytycznego MOST pozwala zapytać dzieci/młodzież o to, z jaką wiedzą na dany temat rozpoczynamy zajęcia, by potem dostrzec nowy kierunek w rozważaniach.

SUPERMOC – odpowiedzi dzieci, m.in.

3 słowa: superbohaterowie, Marvel, magia, umiejętność, dar, talent

2 pytania: Jak zdobyć supermoc? Czy wszyscy mają takie same supremoce? Czy rodzimy się z supermocą? Czy ludzie wykorzystują supermoce zawsze w dobrym celu?

1 porównanie/metafora: Supermoc jest jak potężna broń. Supermoc jest jak człowiek – może być dobra i zła. Supermoce są jak życie – u każdego inne.

Teraz przyszedł czas na “sprawdzenie”, jakie supermoce mają uczniowie z klasy… Z pomocą przyszła książka “Wielka księga supermocy” i lista 18 umiejętności. Odczytywałam je, zadaniem dzieci było zapisanie trzech, które są im szczególnie bliskie. Głosowanie przez podnoszenie TEAMSOWEJ łapki pozwoliło wytypować zwycięzców w konkursie na klasowe SUPERMOCE

Oto wyniki jednej z klas:

I miejsce: poczucie humoru

II miejsce: matematyka, odwaga

III miejsce: kreatywność

Były werble przy ogłaszaniu wyników, były wielkie brawa dla uczniów i ich supermocy.

Co teraz można by zrobić z tą wiedzą o własnych talentach, umiejętnościach, supermocach? – zapytałam uczniów? Inspiracja przyszła z niezwykłej książki „I Ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach” Karoliny Grabarczyk i Niki Jaworowskiej – Duchlińskiej.

Poprosiłam dzieci, by na podstawie podanych cytatów (wypisanych z książki), zastanowiły się, co można powiedzieć o osobach, których dotyczą te słowa…

„Nawołuje do przestrzegania praw dziecka”

„Zaraża dzieci pasją czytania”

„Zbiera pieniądze na badania nad rakiem”

„Opisuje na Twitterze życie dzieci podczas wojny”

„Zmienia zużyty tłuszcz w biopaliwo”

„Nie zgadza się na niesprawiedliwe traktowanie”

„Odkrywa, jak wiele dzieci żyje w nędzy”

„Dorasta bez kontaktu ze światem”

„Udowadnia, że wszystko jest możliwe”

„Przekazuje plony ludziom w potrzebie”

Odpowiedzi dzieci: te osoby, o których mowa, są opiekuńcze, odważne, szlachetne, są to dorośli, mają 18 – 30, 40 lat, idą prosto do celu, to lekarze, nauczyciele, podróżnicy, mają doświadczenie, dużo przeżyli, to rzecznicy praw dziecka, na pewno osoby dorosłe…

Wiecie, kto kryje się za tymi słowami? Czas poznać te wyjątkowe postaci. Zdania – cytaty dotyczą bohaterów książki “I Ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach”, której bohaterowie mają od 7 do 13 lat!

Coooooo?! To była pierwsza reakcja na usłyszaną wiadomość.

Zapytałam, które ze zdań najbardziej ich zaintrygowało, zaciekawiło? I wybraną  historię odczytywaliśmy na lekcji. Dzieci z uważnością słuchały, by potem dyskutować o postawie bohaterów, ich supermocach, dzięki którym zmieniają świat. Co ciekawe, każda z klas wybrała zupełnie inny cytat. Była np. historia dziewczynki, która na jedno z rodzinnych świąt – jako prezent – chciała książkę. Dostała ich w sumie 200. Dzięki temu mogła – mając 13 lat – zrealizować swój pomysł i założyć fundację, która wspiera czytelnictwo. “Może rozpocząć działalność, która polega na przekazywaniu nowych książek i zakładek szkołom, bibliotekom oraz organizacjom pomagającym biednym ludziom (…). Adele rowija się coraz bardziej, a fundacja tworzy nowe programy czytelnicze i naukowe. W lipcu 2012 roku organizacja buduje bibliotekę w Kenii” (Tamże, s. 8).

Każda z tych historii kryje w sobie niezwykłą inspirację nie tylko do tego, by odkryć w sobie supermoc, ale przede wszystkim, by dzięki temu odkryciu zrobić coś dla innych. Bez wiekowych ograniczeń.

Na koniec zajęć wróciliśmy do słowa SUPERMOC, by jeszcze raz z pomocą rutyny myślenia krytycznego MOST 2. zobaczyć, co nowego odkryliśmy w słowie: SUPERMOC.

Odpowiedzi dzieci:

3 słowa: pomaganie innym, współpraca, miłość.

2 pytania: Co czują bohaterowie, gdy pomagają innym? Jakie supermoce ma każdy, kto pomaga innym?

1 porównanie/metafora: Supermoc jest jak dobro, które nigdy się nie kończy.

To były lekcje z rodzaju tych BEZCENNYCH. Moi mali krytyczni myśliciele wiedzieli, że odkrycie własnych talentów, supermocy i praca nad ich rozwijaniem to jedno, a wyjście z nimi do innych – to drugie, to ten ważniejszy etap w życiu każdego. Kwestionowaliśmy więc oczywistości na temat supermocy, przetwarzaliśmy zasłyszane informacje, analizowaliśmy, ocenialiśmy, rozpoznawaliśmy emocje i potrzeby innych.

“Być może któraś z historii sprawi, że i Ty poczujesz, jak wielką dysponujesz mocą. Możesz: pomagać innym, ulepszać codzienność, walczyć o sprawiedliwość, inspirować innych do działania… (Tamże, z noty od wydawcy).

 

 

Justyna Wołoszyk – Brzezińska