Justyna Wołoszyk - Brzezińska

O sztuce zadawania ważnych pytań

Nigdy nie mów, że wiesz. To usłyszane gdzieś zdanie zachęca mnie, by każda lekcja stała się miejscem budowania wiedzy płynącej z poszukiwania odpowiedzi w oparciu o dziecięce rozważania. Lekcja to znakomita okazja do zadawania pytań – umiejętności, która jest sercem myślenia krytycznego Rolą nauczyciela jest stworzenie warunków, by dzieci stały się refleksyjnymi myślicielami, których cechuje.

Lubię siebie, ponieważ… – o pokonywaniu kompleksów

             Każda lekcja jest okazją do tego, by  wprowadzać wiedzę nie tylko o przedmiocie, ale przede wszystkim o tym, jak kształtować postawy myślenia krytycznego, takie jak m.in.: kwestionowanie oczywistości, umiejętność przetwarzania informacji, zdolność analizowania, oceniania, odróżniania faktów od opinii, rozwiązywanie problemów czy rozpoznawanie emocji (potrzeb) swoich i innych osób. Lekcja języka polskiego daje możliwość sięgania.