Anna Masny

Sposób na lekcję etyki… Żyj etycznie czyli myśl!

Czy etyka może być lekarstwem na hedonistyczno- relatywistyczny model świata?   Czy etyka uczy myślenia?   Czy poezja pomaga rozwiązywać dylematy etyczne współczesnego świata?   Etyka​ jako jeden z filarów czy obszarów filozofii ​jest nauką życia,​pozwala zrozumieć siebie, drugiego człowieka, świat, porządkuje wiedzę o relacjach emocjonalnych w świecie. Etyka jest nauką i wiedzą ponad podziałami..

Nie samym chlebem żyje człowiek, czyli po co komu filozofia i jak jej uczyć naturalnie

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” /Jan Zamojski/ Jak powinna wyglądać edukacja XXI wieku? Jak łatwo uczyć rzeczy trudnych? Jak wykorzystać rutyny Myślenia Krytycznego na lekcjach filozofii? Jak budować relacje filozofując z dziećmi i młodzieżą. Dlaczego filozofowanie ułatwia budowanie relacji?   Co wspólnego mają ze sobą myślenie krytyczne i filozofia? Po prostu myślenie. Filozofia.