Blog

Geneza myślenia krytycznego

Za ojca myślenia krytycznego uznaje się Sokratesa, który 2500 lat temu rozpoczął proces szczególnego zadawania pytań. Wielki grecki filozof, stosował te pytania do swoich studentów, aby zachęcić ich do głębszej refleksji – „czy rzeczywiście wiesz, o czym mówisz?” Od jego dociekań, sposobu zadawania pytań powstał termin „pytania Sokratyczne”, którą są najprostszym sposobem na stosowanie i.

7 cech mistrza myślenia krytycznego

7 NAJCZĘSTSZYCH CECH WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI OSÓB MYŚLĄCYCH KRYTYCZNYCH Od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, jak ważne są umiejętności krytycznego myślenia, na których mogą się opierać dzisiejsi uczniowie (i wszyscy). Każdy wychowawca wie, jak ważne jest kultywowanie ich w naszych klasach, a nawet przez całe życie. Ale jak wygląda idealny krytyczny myśliciel? Jakie są najważniejsze cechy.

Co to są narzędzia krytycznego myślenia?

CO TO SĄ NARZĘDZIA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA? Dla wielu osób termin „narzędzia myślowe” stanowi pewnego rodzaju zagadkę, budzi niezrozumienie, czy jest po prostu zbyt abstrakcyjny pojęciem. Prawdopodobnie pierwszą osobą, która użyła tej nazwy był rosyjski psycholog Lew Wygotski, (rosyjski psycholog 1896-1934), który już prawie 100 lat temu, pisał o nich. Wygotsky mówił, że przez tysiące lat.

Dla kogo jest myślenie krytyczne?

DLA KOGO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE I OD KIEDY MOŻNA SIĘ GO UCZYĆ? Myślenie krytyczne teoretycznie jest dla wszystkich! Prawdopodobnie najszybciej odnajdą się w tym, osoby które lubią się uczyć, którzy lubią myśleć o swoim rozwoju, że jest to niekończący się proces, a bardziej przygoda. Jest dla osób, które wiecznie czegoś poszukują, które wiecznie mają głód.